tiistai 5. toukokuuta 2015

Ikuinen ja turha väittely

Luominen vai evoluutio? - suuri keskusteluilta (osa 1. ja osa 2.) on Taivas TV7:n ohjelma ja TV7 on suomalainen kristillinen televisiokanava. Näin ollen ohjelmissa on tietynlainen lataus, niin oli myös Luominen vai evoluutio? - suuri keskusteluillassakin. Ohjelman kysymyksellinen nimi oli ihan turha, tämä kävi heti alussa ilmi, kun sanottiin, että mukana on vain uskovia tiedeihmisiä. Ohjelman nimi olisi voinut olla vain Keskustelua evoluutiosta, koska lopputulos oli etukäteen selvillä. TV7:lla luominen ainoa oikea vastaus, ei ainakaan evoluutio, sehän on Raamattua vastaan.

Evoluutio on tiedettä ja tiede etsii parasta selitystä ilman Jumalaa. Evoluutio on paras luonnollinen selitys, miten kaikki ovat ilmestyneet. Tiede ei ole täydellinen, näin ollen ei myöskään evoluutioteoria ole täydellinen, sehän on vain teoria. Tieteen ja Raamatun ero on siinä, että tiede korjaa itseään koko ajan, tieto lisääntyy ja tarkentuu. Sen sijaan Raamattu ei muutu mihinkään, sen tietoja ei voi tarkentaa ja korjata, koska on virheetöntä Jumalan sanaa - näin sanotaan.

Ohjelmassa sanottiin, että DNA:n muuttuessa mutaatioiden kautta, syntyy koodivirheitä, jotka heikentävät perimää. Samoin on käynyt myös rabbien kääntäessä ja kopioidessa Raamattua. Ihmisen perimä muuttuu, samoin on Raamattukin muuttunut vähitellen. Raamatun muuttuminen on kyllä vähän arka aihe tietyissä piireissä, sillä onhan Raamattu täydellistä Jumalan sanaa, eikä siinä ole virheitä. Vielä nykypäivänäkin Raamatun tulkintoja muutetaan. Vuonna 2012 ilmestyi Raamattu kansalle, joka poikkeaa vuonna 1992 ilmestyneestä Raamatusta. Kuten ohjelmassakin sanottiin, niin uskoa sekä tiedettäkin täytyy tulkita.

Vuoden 1992 Raamattu, 5. Moos. 32:8:
Kun Korkein jakoi kansoille maat, kun hän levitti ihmiset yli maan piirin, hän määräsi kansojen asuinsijat ja kullekin oman jumalan.
Raamattu kansalle -versio:
Kun Korkein jakoi kansoille perinnöt, kun hän erotteli ihmiset, hän määräsi kansojen rajat israelilaisten luvun mukaan.
Jos kerta DNA:n virhekoodit ovat jotenkin huono juttu, niin yhtälailla Raamattukin muuttuu tulkintojenkin perusteella, vaikka eihän Raamatun muuttuminen pitäisi olla mahdollista. Verratessa edellä mainittuja Raamatun kohtia, huomaa sanoman muuttuneen paljonkin. Vuonna 1992 puhuttiin monesta Jumalasta, joka on kyllä hiukan outoa, koska Raamattu julistaa vain yhtä Jumalaa. Raamattu kansalle -versiossa tämä epäkohta haluttiin peittää, kun näin edetään vuosisatoja, niin Raamatun sanoma voi muuttua paljonkin. Tästä johtuenkin, usko on uskoa ja Raamattuunkin täytyy vain uskoa. Evoluutioteoria on vain teoria, jossa on aukkoja, siihenkin täytyy vain uskoa. Tiede ei torju Jumalaa, mutta ei myöskään todista sen olemassa oloa.

Tieteen ensimmäinen ja suuri kompastuskivi on alkuräjähdys, mikä sen sai aikaan? Kvanttifluktuaatio on eräs selitys, energiaa ilmestyy tyhjästä. Oikeastaan alkuräjähdyskin on harhaanjohtava nimitys, maailmankaikkeus ilmestyi kaikkialle samaan aikaan. Mikään ei räjähtänyt mihinkään tilaan, kun tilaa ei ollut olemassa. Alussa ei ollut siis edes tyhjää avaruutta, "oli" vain ei-mitään. Ihmisen on varmaan helppo hahmottaa alkuräjähdys ilmapallona, joka laajenee ja ilmapallon sisällä on maailmankaikkeus, ulkopuolella ei-mitään. Ilmapallo laajenee ei-mihinkään, pitäen sisällään laajenevan maailmankaikkeuden. Tyhjässä ilmapallossa oli jo kaikki tarvittava sisällä, kun ilmapallo alkoi täyttyä, sai maailmankaikkeus vain enemmän tilaa, johon laajentua. Alussa ei ollut edes valoa, eikä varmaankaan alkuräjähdys ollut välähdys, vaan pelkkä humahtava laajentuminen. Laajentumisen alkaessa muodostuivat muun muassa aika ja painovoima sekä muut luonnonlait. Laajentuminen jatkuu yhä ja mikäli näin mennään, laajenee maailmankaikkeus, että lämpö katoaa täysin, lopulta atomitkin hajoavat.

On myös Kosminen hengitys -käsite. Tämän voi hahmottaa kahdella ilmapallolla, joiden suut ovat kiinni toisissaan. Toinen on täynnä ja toinen tyhjä, kun toinen tyhjenee, toinen täyttyy. Tämä on hindulaisuuden kosminen hengitys ja voidaan ajatella, että jokaisella uloshengityksellä luodaan entistä monimutkaisempi maailmankaikkeus, jossa on jo valmiina edellisestä maailmakaikkeudesta kertynyt tieto ja viisaus. Luoja oppii joka kerta enemmän itsestään.

Evoluutioteoria kertoo elämän syntyneen elottomasta. Alkumerien kemiallisissa mönjissä tapahtui jotain ja ilmestyi solu, jota voidaan sanoa eläväksi. Tarkasti ei tiedetä miten tämä tapahtui, mutta eräs ratkaiseva juttu voi olla salamanisku tai mustat savuttajat. Panspermiakin mainittiin ohjelmassa, mutta sehän ei selitä miten elämä on syntynyt, vaan miten se saapui maapallolle. Elämän syntyminen, yksi evoluution aukko.

Evoluutiossa solu kehittyy, mutta jos oikein ymmärsin niin Luominen vai evoluutio? -ohjelmassa tähän ei oikein uskottu, että muuntautuminen voisi johtaa suuriin muutoksiin, paremminkin mutaatiot johtavat koodivirheisiin, joka johtaa taantumiseen lopulta - ei kehity. Ohjelmassa ei ainakaan uskottu toisesta lajista muuntautumista toiseksi lajiksi, kuten apinasta ihmiseksi. Kambrikauden lajiräjähdys myös mainittiin ja vihjailtiin ettei sellainen voisi olla mahdollista evoluutiossa - ne luotiin.

Ohjelmassa otettiin esimerkiksi bakteerit, jotka ovat niin monimutkaisia, etteivät voi olla evoluution sattumanvaraista tuotosta. Asialla on täytynyt olla vähintään älykäs suunnittelu. Älykäs suunnittelija ei ole pakosti Jumala, mutta älykäs suunnittelijateorian kannattajat usein mieltävät suunnittelijaksi kristinuskon Jumalan.

Evoluutiossa on aukkoja, varsinkin hyppäys lajista toiseen. Tähän väliin voidaan ottaa esille muinaisastronauttiteoria, jonka mukaan maapallon ulkopuolinen äly olisi luonut muun muassa ihmisen geenimanipulaation avulla. Jokin äly muutti apinan perimää ja loi näin ihmisen omaksi kuvakseen, laittoi apinan geeneihin omaa perimää mukaan ja näin luotiin ihminen. Tämä selittäisi kyllä miten ihminen luotiin, mutta ei sitä miten elämä alun perin syntyi.

Muinaisastronauttiteorian mukaan alkuihmiset pitivät maan ulkopuolista älyä jumalinaan, jotka olivat tietyn ajan maapallolla ihmisten joukossa. Raamatussakin mainitaan:
1. Moos. 6:1-2:
1. Kun ihmiset alkoivat lisääntyä maan päällä ja heille syntyi tyttäriä,
2. huomasivat Jumalan pojat ihmisten tyttäret ihaniksi ja ottivat vaimoikseen kaikki, jotka he parhaiksi katsoivat.
Jumala ilmestyy Siinainvuorella.
2. Moos. 19:16-20:
16. Kolmantena päivänä aamun tultua alkoi jyristä ja salamoida. Vuoren yllä lepäsi raskas pilvi ja kuului voimakasta torventoitotusta, ja kansa vapisi pelosta leirissään.
17. Mooses vei israelilaiset ulos leiristä Jumalaa vastaan, ja he jäivät vuoren juurelle.
18. Siinainvuori oli kauttaaltaan savun peitossa, koska Herra laskeutui vuorelle tulessa. Vuori savusi kuin tulinen uuni ja vavahteli ankarasti.
19. Torven ääni kasvoi kasvamistaan, Mooses puhui, ja Jumala vastasi hänelle jylisten.
20. Kun Herra oli astunut Siinainvuoren huipulle, hän kutsui Mooseksen luokseen, ja Mooses nousi sinne.

2. Moos. 20:21:
21. Niin kansa pysytteli loitolla, mutta Mooses lähestyi tummaa pilveä, jossa Jumala oli.

2. Moos. 34:29-30:
29. Ja kun Mooses astui alas Siinain vuorelta ja hänellä vuorelta alas astuessaan oli kädessänsä kaksi laintaulua, ei hän tiennyt, että hänen kasvojensa iho oli tullut säteileväksi hänen puhuessaan Herran kanssa.
30. Ja kun Aaron ja kaikki israelilaiset näkivät Mooseksen kasvojen ihon säteilevän, pelkäsivät he lähestyä häntä.
Aiemmin kävi ilmi, että Raamattua voikin tulkita monella tapaa, niin minä tulkitsen myös. Maan ulkopuolinen äly muokkasi maapallon eliöstön perimää, jolloin syntyi ihminen. "Jumalan pojat" yhtyivät myös ihmisnaisiin ja he saivat lapsia, mutta Jumalan mielestä se oli väärin - vedenpaisumus.

Jumala laskeutui aluksellaan Siinainvuorelle, joka savusi ja jyrisi tullessaan, jokin suuri alus selvästi (tumma pilvi). Mooses mahtoi saada aluksessa säteily-yliannostuksen, koska ihokin säteili näkyvästi. Kaikki tällainen tukee muinaisastronauttiteoriaa ja eri puolilla mailmaa olevat pyramiditkin liittyvät siihen sekä paljon muutakin. Vaikka selviä todisteita on, että alkujaan ihminen piti Jumalinaan jotain maan ulkopuolista älyä, niin kumminkin muinaisastronauttiteoria leimataan usein hölynpölyksi. Muinaisastronauttiteoria ei ainakaan sovi yhteen Raamatun kanssa. Luominen vai evoluutio? -ohjelmassa annettiin ymmärtää, jos muilla planeetoilla on elämää, se romuttaa ainakin kristinuskon. Tämä tarkoittaa, että kristinusko romuttuu 10-20 vuoden kuluessa, sillä Nasa on aikonut löytää elämää avaruudesta sillä aikahaarukalla.

Maapallon iästä on kaksi näkökulmaa, pitkä ikä ja lyhyt ikä. Lyhyt ikä on 6000 vuotta, joka saadaan, kun lasketaan Raamatun sukupolvet taaksepäin. Luominen vai evoluutio? -ohjelmassa sanottiin, että Jumala loi maailman 6 päivässä ja päivät olivat nimenomaan 24 tuntisia. Tällöin ei ole mahdollista hidas evoluutiollinen kehittyminen, vaan eliöt luodaan suoraan sellaiseksi kuin ne ovat. Tämähän tarkoittaa, että Raamattuun uskova uskoo siihen, että luotiin tyhjästä ihminen, eikä vain yhtä solua, joka olisi kehittynyt ihmiseksi. Taitaa vaatia enemmän uskoa Raamatun näkemykseen kuin evoluution versioon? Maailma luotiin siis 6000 vuotta sitten, mutta tieteen mukaan aiemminkin mainittu kambrikauden lajiräjähdys tapahtui satoja miljoonia vuosia sitten - ei oikein osu yhteen. Olen myös kuullut väitteen, että Jumala laittoi fossiilit maan uumeniin, siksi niitä löydämme.

Mitä tulee sitten ihmisen moraalikäsitykseen, niin väitän, että ihminen tietää milloin tekee oikein ja väärin, vaikka ei olisikaan kuullut Jumalasta ja Raamatusta mitään. Olkoonkin sitten, että Jumala on koodannut DNA:han moraalin, se on siellä, vaikka ei tiedosta Jumalaa. Raamattu ei ole siis ainoa polku löytää perille. Jumala on Rakkaus, maailmankaikkeuden vahvin voima, se on kaikkialla ja jokaisessa - panteismi / panen-teismi. Jumala ilmenee maailmassa monin eri tavoin. Monia uskontoja ja tulkintoja, mutta sama alkulähde, Rakkaus.

Jumalalle tuskin on väliä miten ihminen hänet hahmottaa, koska ihminen ei siihen kykene. Vaikka kuvailisi Jumalaa 1000:lla sanalla, on se kuvaus silloinkin vajavainen. On jotenkin turhaa kysyä "luominen vai evoluutio?", koska Jumala on kumminkin kaiken takana, myös sen evoluution. Mikäli joku ei muista, tiedosta tai usko Jumalaan, niin ei se poista Jumalaa. Jumala on kumminkin olemassa, ketään ei voi tai saa pakottaa uskomaan jollakin tietyllä tavalla. Jokaisella on oma polkunsa löytää Totuus, jokainen uskoo kuten uskoo, jokaisen tyyli on itselleen se oikea. Omalla polulla ei voi tai kannata hyppiä, eikä kiirehtiä - siitä ei hyvää seuraa. Toiset löytävät Tarkoituksen ja Totuuden, toisia ne eivät kiinnosta, sekin täytyy hyväksyä.

Mitä me voimme tästä kaikesta päätellä, jos voimme mitään? Maailmankaikkeus on voinut saada alkunsa deistisesti, jokin määritti alussa järjestyksen ja antoi homman mennä omalla painolla eteenpäin. Teismi taitaa kuitenkin olla se yleisempi käsitys, Jumala on puuttunut ja puuttuu asioihin. Itse en voi sanoa, luominen vai evoluutio? Koska pystyn sulauttamaan ne hyvin yhteen. Tiedän kuitenkin, ettei sekään kelpaa jokaiselle.


Ajattele itse, älä seuraa massaa, löydä oma Totuutesi, älä anna muiden ohjata sinua. Vain sinä itse tiedät mihin suuntaan sinun täytyy kulkea. Kuten Buddhakin sanoi, kyseenalaista kaikki, sekin mitä minä olen sanonut.Loppukevennys:
TV7 on aiemminkin tehnyt juttuja evoluutiosta, mutta aivan kaikkea ei ole voinut ottaa vakavasti. Kuten Evoluutio, tieteen suuri harha-askel -ohjelma, nimikin on jo provosoiva. Ohjelman asiapitoisuus vesittyy heti alussa, kun huomaa juontajapimatsun paidassa lukevan "Darwin sucks, Jesus rocks". Juontajapimatsu vetää myös fläppitauluselostuksensa kurvit suoriksi -tyylillä.


Lue myös:
Mielikuvitukselliset evoluutio ja Raamattu
Alkuräjähdys

6 kommenttia:

 1. Tutkijat löysivät täysin uuden elimen keskeltä ihmisen päätä.

  VastaaPoista
 2. Tutkijat havaitsivat:
  Evoluutio voi olla jopa neljä kertaa luultua nopeampaa.

  VastaaPoista
 3. Mielenkiintonen häiriö, teki ihmisestä ihmisen.
  "Ihmisaivot mahdollistavat meidän tehdä asioita, joita mikään muu elossa oleva laji ei kykene tekemään."

  En ole samaa mieltä, elossa olevia lajeja on muuallakin kuin maapallolla.
  Kehitys on varmasti pitemmällä kuin ihmiset.

  VastaaPoista
 4. Tutkijoiden mullistava löytö asteroidista, elämä maapallolla saattaa olla peräisin avaruudesta (panspermia).

  Lisää todisteita elämän alkuperästä:
  Meteoriiteista löytyvät kaikki DNA:n vaatimat emäkset.

  VastaaPoista