maanantai 10. toukokuuta 2021

Koronarokotteet - uhka vai mahdollisuus?

Suomen koronahistoriaa

Alkuvuodesta 2021 kirjoittelin Koronaviruksesta mikrosiruihin, jossa käsittelin koronavirukseen liittyviä salaliittoteorioita. Tällä kertaa ajattelin lähestyä aihetta ilman mikrosiruja, 5G-uhkia, NWO:ta ja ilman Bill Gatesia. Jääkö jäljelle mitään epäilyttävää?

TILASTOINTI
Influenssa
Influenssa on influenssavirusten aiheuttama äkillinen ylempien hengitysteiden tulehdus, influenssaepidemioita esiintyy joka talvi. Vuodesta 2014 lähtien influenssa määrät ovat kummasti nousseet, mutta miksi? Vuonna 2014 otettiin käyttöön influenssan PCR-testi. Myös lääkärien influenssatietoisuus ja syy epäillä sitä kuolemansyyksi on tehostunut. Aiemmin siis tilastoihin päätyi jokin muu syy kuolemalle. Tilastojen mukaan vuosittain influenssaan kuolee joitakin satoja, mutta todellisuudessa määrä saattaa olla 500-2000 influenssakuolemaa vuodessa Suomessa.

COVID-19 -tauti, jonka aiheuttaa SARS-CoV-2 -virus (puhekielessä Korona)
Kiinassa todettiin joulukuussa 2019 keuhkokuumetapauksia, joiden aiheuttajaksi varmistui uusi, aiemmin tuntematon koronavirus, SARS-CoV-2. Uusi koronavirus nimettiin sen sukulaisviruksen, SARS-koronaviruksen mukaisesti. Uuden koronaviruksen aiheuttamaa tautia kutsutaan nimellä COVID-19, joka tulee sanoista corona, virus, disease.

Koronan suhteen tilastointi kääntyy "ympäri" suhteessa influenssaan. Influenssakuolemat otetaan kuolinsyytodistuksesta, mutta koronakuolemaksi merkitään "melkein mikä syy tahansa".

THL:n tartuntatautirekisterin tiedot COVID-19 -kuolemantapauksista perustuvat tartuntatauti-ilmoituksilla kerättyihin COVID-19-tapauksiin sekä väestötietojärjestelmän kuolintietoihin. Kuoleman arvioidaan liittyvän koronavirukseen, jos positiivinen COVID-19-testinäyte on annettu kuolemaa edeltäneen kuukauden aikana, tai jos lääkäri on tehnyt ilmoituksen tartunnan saaneen kuolemasta. Varsinainen kuolemansyy saadaan selville vasta lääkärien kirjoittamilta kuolintodistuksilta. Kuolintodistuksen kirjoittava lääkäri määrittelee, liittyykö COVID-19-virusinfektio kuolemaan. Maailman terveysjärjestö (WHO) ohjeistaa kirjoittamaan COVD-19:n peruskuolemansyyksi, kun kuolema on suoraan aiheutunut COVID-19-tautia aiheuttavasta koronaviruksesta. Jos henkilö on kuollut muuhun tautiin tai vammaan, voi COVID-19 olla myötävaikuttava kuolemansyy.

Influenssatapauksia alitilastoidaan ja koronatapauksia ylitilastoidaan. Korona tuli Suomeen, samalla Suomesta katosi influenssa. Tämän syyksi sanotaan yleiset koronatoimet (rajoitukset jne.) Itse kyllä sanoisin tilastokikkailun perusteella, että ainakin osa influenssatapauksista päätyy koronatilastoihin. THL:n koronatilastoissa on mukana paljon epämääräistä höttöä.

Vähän yli vuodessa koronaan on kuollut THL:n tilastojen mukaan 5,5 miljoonasta suomalaisesta noin 0,02 % ja tartunnan on saanut samassa ajassa 1,61 %. Koronaan kuolleista 88 % on yli 70-vuotiaita. Noin 96 %:lla kuolleista oli yksi tai useampi pitkäaikaissairaus. Yleisimpiä olivat sydänsairaudet ja diabetes. Koronaan siis kuollaan pääasiassa vanhana ja valmiina on jo jokin muu sairaus.

Huom. THL:n epämääräinen tyyli tilastoida koronakuolemat.

Verrataanpa Suomea Intiaan. Intiassa on noin 1 300 000 000 eli 1,3 miljardia ihmistä, joista 234 000 on kuollut koronaan, joka on 0,0018 % ja tartunnan on saanut 21 500 000 eli 21,5 miljoonaa ihmistä, joka on 1,3 miljardista 1,7 %. Suomen uutisissa kauhistellaan Intian lukuja, mutta jos luvut laitetaan raa'aksi dataksi, niin Intiassa on melkeinpä Suomea parempi koronatilanne tällä kirjoitushetkellä.

SARS-CoV-2 -virus mallennettiin aluksi väärin, joidenkin mielestä viruksesta ei olla vielä nähty oikeaa kuvaa. Netistä kyllä löytyy joitakin kuvia, mutta ovatko aitoja, sitä on vaikea sanoa.

Huom. corona tarkoittaa latinaksi kuninkaan päänkoristetta eli kruunua. Auringon ulointa kaasukehää sanotaan koronaksi. SARS- ja MERS-virukset näyttävät auringolta, siksi niitä kutsutaan yleisesti nimellä koronavirus.

PCR-TESTIT
Joidenkin mielestä korona on vain testien "syytä", sitä havaitaan sitä enemmän, mitä enemmän testataan. Vuonna 2014 tuli influenssa PCR-testit, jolloin tautitapauksien määrä alkoi kasvaa. Sama ilmiö voi olla koronankin suhteen.

PCR-testin keksijä Kary Mullis on todennut ettei PCR-testi ole luotettava koronatesti.

MASKIT
Keväällä 2020, kun korona alkoi levitä Suomessa, tarvittiin sairaaloissakin enemmän suojavarusteita, kuten ns. maskeja. Maskeja kului normaalia enemmän.

Sosiaali- ja terveysministeriö (STM) päätti 23.3.2020, että valitsevissa koronaviruspandemiaan liittyvissä poikkeusoloissa on perusteltua ottaa käyttöön valtion varmuusvarastoissa olevat lääkintämateriaalit ja suojavälineet.

STM tiedotti:
Suomessa on varauduttu koronavirusepidemian varalta, ja koronapotilaiden tutkimukseen ja hoitoon tarvittavia suojaimia on hyvä määrä. Ne eivät ole loppumassa. Sairaanhoitopiirien valmiussuunnitelmien mukaisesti eri toimijoilla on olemassa perusvarastot. Suojavarusteita on koko maassa, mutta niitä voidaan siirtää tarvittaessa sellaiselle alueelle, jossa tautitapauksia on muita alueita enemmän.
Sosiaali- ja terveysministeri Aino-Kaisa Pekonen tiedotti:
Hoitohenkilökunnan suojavarustetilanne on valtakunnallisesti hyvä, mutta yksittäisillä alueilla on tarvetta suojamateriaalin täydennyksiin. Sairaaloissamme ei tällä hetkellä ole kriittistä henkilöstö- ja tarvikevajetta.

Sosiaali- ja terveysministeriö pyysi Huoltovarmuuskeskusta (HVK) hajauttamaan lääkintämateriaalia ja suojavälineitä viidelle yliopistolliselle sairaanhoitopiirille. HVK toimitti sairaaloille tavaraa, mutta sitten huomattiin, että suojavarusteet olikin jo noin 10 vuotta sitten vanhentuneita ja hapertuneita - kuminauhat napsui poikki jne. Varmuusvarastot oli vuoden 2009 sikainfluenssan ajoilta ja "homehtunut" varastoissa.

Suojavarusteista olikin pulaa, jolloin HVK:ssa tehtiin mielenkiintoisia päätöksiä. Maskeja ostettiin liikemies Onni Sarmasteelta ja kauneusyrittäjä Tiina Jylhältä, kauppahinta oli miljoonia euroja. Tässä oli se vika, että kukaan ei tajunnut ottaa myyjien taustoista selvää ja lopulta todettiin ettei niilläkään maskeilla tee mitään.

Keväällä 2020 THL tiedotti:
Muut henkilöt, kuten matkailijat tai asiakaspalvelutyötä tekevät eivät todennäköisesti hyödy suu-nenäsuojuksen käytöstä. Ei ole näyttöä siitä, että suu-nenäsuojuksen laaja käyttö estäisi tartuntoja väestössä.

THL kumminkin muutti suositustaan vähin äänin. 24.9.2020 tuli THL:n suositus käyttää kasvomaskeja ja käyttö yleistyikin loppuvuotta kohti. Keväällä 2020 maskeilla ei tehnyt mitään, mutta syksyllä niitä suositeltiin, mitä tapahtui kesän aikana? Keväällä niitä ei voinut julkisesti suositella, koska maskeja ei ollut saatavilla riittävästi. Syksyyn mennessä Suomi sai maskivarastot riittämään ja voitiin alkaa suositella maskien käyttöä.

Maskisuositus tuli syyskuussa 2020, mutta oliko siitä hyötyä? Mikäli katsoo tartuntatilastoja, niin eipä hyöty oikein niissä näy. Talvikuukausien aikana tilanne meni pahemmaksi kuin mitä oli keväällä 2020. Voihan maskeista olla placebohyöty ja ihmisten ei tarvitse panikoida, kun monilla on maski.

ROKOTTEET
Vain Euroopan lääkeviraston (EMA) arvioinnin läpäisseet ja turvallisiksi, tehokkaiksi ja korkealaatuisiksi todetut rokotteet voivat saada myyntiluvan EU:ssa. EU-komissio on tähän mennessä myöntänyt ehdollisen myyntiluvan neljälle rokotteelle.

Mitä tarkoittaa ehdollinen myyntilupa? Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus (Fimea) avaa asiaa seuraavasti:

Ehdollinen myyntilupa:
Usein harvinaislääkkeelle voidaan myöntää niin sanottu ehdollinen myyntilupa, koska lääke katsotaan hyvin tarpeelliseksi lääketieteellisin perustein (unmet medical need), mutta tutkimustietoa on liian vähän tavallisen myyntiluvan myöntämiseksi. Tällöin määritellään, mitä teho- ja turvallisuustietoa myyntiluvan haltijan on toimitettava vielä jatkossa myyntiluvan ylläpitämiseksi. Ehdollinen myyntilupa päivitetään useimmiten kerran vuodessa, jolloin arvioidaan kaikki kertynyt tutkimustieto.

Toisin sanoen, ehdollinen myyntilupa on hätäratkaisu - kun muutakaan ei ole saatavilla.

EU:n koronarokotteet

Ehdollisen myyntiluvan vuoksi jokaisen koronarokotteen pakkausseloste alkaa mustalla kärkikolmiolla (PDF) ▼. Fimean mukaan lisäseurannan merkki on tullut käyttöön vuonna 2013.

EU:n infosta otteita:
Ilmoita kaikista käyttämäsi lääkkeen epäillyistä haittavaikutuksista varsinkin, jos lääke on merkitty mustalla kolmiolla.

Ilmoittamalla haittavaikutuksista autat lääkevalvontaviranomaisia arvioimaan, ovatko lääkkeen hyödyt edelleen sen riskejä suuremmat.

Ehdollinen myyntilupa ja musta kärkikolmio tarkoittavat, että lääkettä ei olla tutkittu ja testattu täydellisesti. Käyttämällä mustalla kärkikolmiolla varustettuja lääkkeitä, osallistuu siis ihmiskokeeseen - haittavaikutuksista täytyy ilmoittaa, jolloin saavat uutta tietoa lääkkeestä.

Fimean infosta ote:
Tällaiset lääkkeet tunnistaa pakkausselosteessa ja valmisteyhteenvedossa olevasta tasasivuisesta mustasta kärkikolmiosta. Lisäksi kärkikolmion yhteydessä on lyhyt lause, jossa selitetään, mitä kolmio tarkoittaa. Mustaa kärkikolmiota ei merkitä lääkkeiden ulkopakkauksiin tai myyntipäällysmerkintöihin.

Lisäseurantaa on näin ollen vaikea huomata/tietää, varsinkin rokotustilanteessa, jossa sitä ei mainita ääneen. Rokotettava ei saa kyseistä infoa, jos ei osaa kysyä - harvat osaavat. Rokotustilanteessa saa vain paperin, jossa on saadun rokotteen nimi ja aika, jolloin se on saatu sekä mahdollisesti seuraavan rokotuskerran aika. Paperissa on myös yleisimmät haittavaikutukset, mutta ei mainintaa mustasta kärkikolmiosta tai ehdollisesta myyntiluvasta. Rokotteen saanut ei saa edes kopiota rokotteen pakkausselosteesta, jossa se tieto näkyy. Koronarokotteiden pakkausselosteet täytyy itse etsiä Lääkeinfosta.

HAITTAVAIKUTUKSISTA
Varsinkin AstraZeneca (AZ tai Zeneca) on saanut niin paljon lokaa niskaansa, että vaihtoi nimeksi Vaxzevria. Zenecaan on yhdistetty veritulpat ja ääreishermostosairaus. Näiden seikkojen vuoksi suomalaiset ovat alkaneet välttää Zenecaa. Haittavaikutuksien lisäksi valmistajalla on ollut vaikeuksia toimittaa lääkettä EU-maihin. Koska kukaan ei enää huoli Zenecaa, niin EU lopetti sen tilaamisen. Varastoissa olevia Zenecoja annetaan vielä yli 65-vuotiaille (heille, jotka huolivat), mutta saattaa jäädä ylimääräisiä.

Hyvin arveluttavaa on, kun osa Euroopankin maista lähettää ylimääräiset AstraZenecat köyhiin maihin Afrikkaan. Euroopassa vältellään terveysriskejä ja sitten huonomaineinen lääke sysätään köyhiin maihin, jossa se saattaa olla ainoa saatavilla oleva "lääke".

EU solmi vuoteen 2023 ulottuvan sopimuksen Pfizerin ja Biontechin rokotteesta. Sen nojalla EU:hun saadaan ainakin 900 miljoonaa rokoteannosta ja siinä on optio 1,8 miljardiin annokseen. Yhteismäärällä saataisiin koko EU:n väestö rokotettua kahteen kertaan eli neljä pistosta henkilöä kohden. Pfizer korvaa siis AstraZenecan, mutta hiukan erikoista on, jos toisella rokotevalmisteella voi korvata AstraZenecan toisen annoksen, tällaistakin on suunniteltu.

Koronarokotevalmistaja Pfizerin toimitusjohtaja Albert Bourla ennakoi, että uusi virussuojaa vahvistava rokoteannos tulisi mahdollisesti ottaa vuoden välein. Tämähän kuulostaa, että COVID-19 -tauti muuttuu kausi-influenssaksi, kuten kävi vuoden 2009 sikainfluenssalle.

KORONAKRIITTISET VALTAMEDIASSA
Joogasaliyrittäjä Merike Sirelpuu vietiin pakkokeinoin koronatestiin. Tarinaan liittyy asuntoon tunkeutuminen, vertakin lensi ja päädyttiin suljetulle osastolle. Katso Merike Sirelpuun oma näkemys tapahtumista.

8.4.2021 Terveystalon lääkäri Mikael Kivivuori antoi haastattelun Tokentubessa Yazka Lovelle seuraavana päivänä hän sai potkut Terveystalosta. Mikael Kivivuori puhui haastattelussa koronakriittisesti, jonka jälkeen Sanoma-konserniin kuuluvissa lehdissä julkaistiin juttu Mikael Kivivuoresta.

Aamulehden otsikko Mikael Kivivuoresta:
Raumalaislääkäri valehtelee koronaviruksesta somessa – Terveystalosta potkut, liitto tuomitsee ja THL:n Salminen pitää vaarallisena
Aamulehden juttu alkaa lauseilla:
Raumalainen lääkäri Mikael Kivivuori, 40, on herättänyt viime aikoina sosiaalisessa mediassa suurta kohua valehtelemalla, että korona on pelkkää huijausta eikä pandemiaa ole olemassa. Kivivuori levitti salaliittoteorioitaan etenkin 8. huhtikuuta verkkohaastattelussa.

Lisäksi Kivivuori osallistui viime sunnuntaina Helsingissä koronarajoituksia vastustavien mielenilmaukseen pitämällä puheen, jonka poliisi keskeytti.

Vajaa vuorokausi haastattelusta Euran Terveystalossa yleislääkärinä ja työterveyslääkärinä toiminut Kivivuori sai potkut.

Tämä on kyllä jännä juttu, Kivivuorta oltiin haastateltu lehtijuttua varten, mutta itse lehtijutussa kaikki asiat oli käännetty ympäri - näin ainakin Mikael Kivivuori sanoo. Kivivuorelle oltiin annettu ymmärtää, että jutusta tulee täysin erilainen. Mutta sitten juttuun oltiinkin saatu myös THL ja sanottiin, että Mikael Kivivuori valehtelee sekä levittää salaliittoteorioitaan. Jos tämä pitää paikkaansa, niin sanoisin, että lehtitoimittaja teki törkeän tempun - toimittaja on myös itse näin ollen valehtelija.

Bioanalyytikko/laboratoriohoitaja Eeva Harju irtisanottiin työstään (ilman perusteluita), kun hän alkoi kysellä liian vaikeita kysymyksiä liittyen koronaan. Katso Eeva Harjun haastattelu.

Kalevi Korento on tutkija ja analyytikko, joka vapaa-ajallaan on tutkinut koronaan liittyviä asioita, hänenkin haastattelu on mielenkiintoinen.

Koronakriittiset ovat osoittaneet keväällä 2021 mieltä koronarajoituksia vastaan, virkavalta ja valtamedia kohtelee heitä melko tylysti.

YHTEENVETOA
Tämäkin kirjoitus on koronakriittinen, mutta ilman salaliittoteorioita. Lähteinä on olleet mm. THL, STM, Fimea, EU-komissio, EMA, WHO ja valtamedia. Valtamediankin hyväksymiä lähteitä käyttäen pystyy perustelemaan, että koronaan liittyy epämääräisiä asioita. Jokainen pystyy todentamaan ne seikat, joista tässä kirjoituksessa esitin.

THL tilastoi koronatapauksia vähän miten haluaa ja samalla Suomesta on hävinneet normaalit kausi-influenssat. Noin 90 % kuolleista on ollut yli 70-vuotiaita, joista 96 %:lla oli yksi tai useampikin pitkäaikaissairaus. Suuressa roolissa on näin ollen olleet hoitolaitokset, joissa on vanhuksia. Taitaa olla vain huonoa tuuria, jos nuori perusterve menehtyy koronaan Suomessa. Tältä pohjalta mietittynä, ovat ehkä jotkin rajoitukset olleet ylireagointia - onko pandemiaa paisuteltu turhaan? Onko meillä edes pandemiaa?

Suomen maskifiasko on ollut sekavaa. Ensin maskeja riitti vaikka mihin, mutta yhtä äkkiä niitä ei ollutkaan. Huoltovarmuuskeskus (HVK) sortui ostamaan kasvomaskeja hämäriltä myyjiltä ja saimme miljoonilla euroilla maskeja, joilla ei tehnyt mitään - joku keksi, että kyllä niitä sittenkin voi jossakin käyttää, mutta missä Huoltovarmuuskeskuksen toimitusjohtaja Tomi Lounema erosi maskifiaskon takia.

Keväällä 2020 WHO antoi ymmärtää ettei maskeista ole hyötyä, saman laulun toisti THL. 2020 kesäkuun alussa WHO muutti linjaansa ja päätyi kehottamaan maiden hallituksia kannustamaan kasvomaskien käyttöä tilanteissa, joissa fyysisen etäisyyden pitäminen on hankalaa, kuten julkisissa kulkuneuvoissa ja kaupoissa. Suomeen samanlainen suositus annettiin vasta 24.9.2020.

Pääministeri Sanna Marin on kommentoinut maskifiaskoa:
Mutta jos me katsomme kevättä, niin mitä olisi käynyt, jos oltaisiin keväällä annettu laaja maskisuositus ilman, että maskeja oli saatavilla? Meillä oli koko, globaalissa mittakaavassa kaikissa maissa valtavia ongelmia siinä, että maskeja ei ollut. Niitä ei saatu.

2020 heinäkuun lopussa lääkärit väittelivät vielä, että onko maskeista enemmän haittaa kuin hyötyä.

Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin tartuntataudeista vastaava ylilääkäri Esa Rintala:
Sellaisia tutkimustuloksia on, missä maski voi jopa lisätä infektioriskiä itsellä, jos sitä käsittelee huonosti tai se ei ole oikein päällä. Tämä on se huoli mikä siinä on, että onko siitä enemmän haittaa kuin hyötyä.
Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin infektioylilääkäri Irma Koivula:
Maskista on hyötyä vain, jos sitä osaa käyttää oikein. Esimerkiksi jos maskia joutuu käsillä korjaamaan, mahdollinen virus tarttuu käteen ja siitä ympäristöön.

Talvikauden tilastoja katsoessa, voidaan olla montaa mieltä maskien hyödyistä. (vaihtoehtomedioissakin nähty) tutkija Kalevi Korento on tullut tuloksiin ettei kasvomaskit estä virusta. Jos Kalevi Korennon tutkimukset ei vakuuta, niin samansuuntaiseen tulokseen on päätynyt Helsingin yliopiston uhkaavien infektiotautien apulaisprofessori Tarja Sironen.

Tarja Sirosen näkökanta:
Kyllä niihinkin (kangasmaskeihin) osa isommista pisaroista jää, eli ne voivat suojata muita ihmisiä. Mutta pienemmät aerosolit ja virus tulevat niistä helposti läpi. Käyttäjäänsä ne eivät suojaa.

2020 elokuun puolella, kun kesälomat alkoivat päättyä ja koulut alkaa, niin yllättäen kasvomaskeista alkoikin olla hyötyä - tutkimustulokset muuttuivat. Lokakuussa 2020 saimme vahvan maskisuosituksen (ei ole siis pakko). Vahva maskisuositus ei mahdollista sakkoa, mutta asiakas voi jäädä ilman palveluja.

Välihuomio: Martinlaakson Nesteellä homma karkasi hieman käsistä.

Mielipiteitä ja tutkimuksia on joka lähtöön, niistä varmaan valitaan ne, jotka sopivat vallitsevaan tilanteeseen. Vahva maskisuositus ei vaikuttanut tartuntatilastoihin. Vähän epäilyttävää tällainen maskifiasko.

THL:n mukaan koronarokote on vapaaehtoinen myös terveydenhuollon henkilöstölle, eikä työnantaja voi velvoittaa ottamaan sitä - näin sen säännön voi ymmärtää. Koronavirusrokotuksiin ei sovelleta tartuntatautilain pykälää 48. Käytäntö voi olla hieman toinen, saattaa olla nihkeää, jos työpaikalla on vahva suositus, mutta ei ota koronarokotetta.

Koronarokote on vapaaehtoinen, vai onko sittenkään? Ilmoille on heitetty myös rokotepassin mahdollisuus. Rokotepassi "avaisi ovia", jos olet ottanut/saanut koronarokotteen, niin silloin voit tehdä jonkun asian. Tämähän johtaa siihen ettei koronarokete olekaan vapaaehtoinen, vaan pakollinen. Oikeusoppineiden mukaan rokotepassin käyttö on syrjivää, jos sen avulla ei voida estää koronatartuntoja. Tällöin passin avulla luodaan erottelu, joka ei perustu koronan leviämisen estämiseen.

Suurin osa koronarokotteen ottavista tuskin tietää, että koronarokotteilla on vain ehdollinen myyntilupa ja sen vuoksi ovat lisäseurannassa. Kyseessä on siis ihmiskoe ja tuloksia kerätään haittavaikutuksista.

AstraZeneca (Vaxsevria) on saanut haittavaikutusmaineen, joka lopulta johti siihen ettei EU enää tilaa sitä, vaan teki Pfizerin kanssa sopimuksen roketevalmisteista. Ihmiset välttelevät AstraZenecaa, jonka vuoksi sitä uhkaa jäädä käyttämättä. Jotkin maat lähettävät "ylimääräisiä" Zenecoja köyhiin maihin. Tällainen on mielestäni aikas moraalitonta toimintaa. EU:ssa AstraZeneca on mustalla listalla, siihen liittyvien epäselvyyksien vuoksi - haittavaikutuksia - mutta kumminkin sitä viedään Afrikkaan. Eikö köyhien maiden ihmisillä on arvoa? Paremmissa maissa vain sometetaan, kun olemme saaneet koronarokotteen - pinnallista!

Näin epämääräinen ihmiskoe koronarokote on ilman salaliittoteorioitakin. Tosin, valtamedia lyö helposti tällaisiinkin lähteisiin nojautuvalle ihmisellä salaliittoteoreetikon leiman otsaan. Tällaisia asioita ei saa puhua ääneen, vaikka nojautuisi valtamediankin käyttämiin lähteisiin.

Lue myös:
Kokeellisesta koronarokotteesta maskiraivoon
Koronapassi ja deltavariantti

206 kommenttia:

 1. Pidän myös kyseenalaisena "jämörokotteiden" käärräämistä kehitysmaihin, vaikka tätähän tehdään laajemmassa mielessä jatkuvasti sairaalalaitteistoa ja (liian?) vähän tutkittuja lääkkeitä myöden. Silti lääke- ja rokotepulassa toki vähänkin toimiva on parempi kuin ei mitään.
  Keskellä suurta, toisaalta välttämätöntä ihmiskoetta olemme kaikki. Käsittääkseni näitä Pfizerin ja Modernan uuden vaikutusmekanismin rokotteita ei ole vielä näin laajassa mittakaavassa kokeiltu. Yritän lohduttautua sillä, että yleensä kaikki pitkäaikaiset marginaalihaittavaikutukset nähdään 6kk rokotteen saamisesta. Ainakin, jos kyse on perinteisen tyylin rokotteesta. Kuitenkin luotan THL:n arvioihin. En koe, että omalla koulutuksellani olisi hirveästi varaa arvioida rokoteasiaa kriittisesti :D oma maailmansa on monien uskovaisten suhtautuminen koronarokotteisiim, voi hyvää päivää.

  VastaaPoista
  Vastaukset
  1. Moderna kehitti lääkkeensä 2 päivässä ja testasi 11 kuukautta. Jotenkin minua ei vakuuta, jos lääke tehdään "viikonlopun" aikana =)

   Ennen lääkkeitä tehtiin vuosikaudet ja nyt yhtä äkkiä niitä voi tehdä kuin sieniä sateella.

   Etelä-Afrikassa tapahtui kummia, korona hiipui itsestään, vaikka ei ollut rokotteita tai rajoituksia. Yksi selitys on, että luonnollinen immuniteetti rajoittaa viruksen leviämistä - moni on saanut tartunnan kautta immuniteetin.

   Poista
 2. Korotsurokeetteen jälkilöyistä saa korvauksia, kuulin että joku sain donatsun vapinasta.

  On ennustettu että influenssa nostaa päätään.
  Olen itse sairastanut influenssaa joka ainoa vuosi ja pahimmallaan tosi sairaana, influenssarokote karkoitti A- ja B-viruksen totaalisesti.
  Uskon että rajoitukset ovat vaikuttaneet ettei influesssaa nyt mainita.

  Kyllä kauhistelen Intiaa, eikä saa unohtaa Intian korotsupotilailla havaittu "musta sieni"-infektiota!
  Gangesin varrella sijaitsevassa Chausan kylässä herättiin aamulla ”apokalyptiseen” näkyyn. Joen penkoilla lojui ja rantavedessä kellui ainakin 30 turvonnutta ja osittain jo hajonnutta ruumista.
  Joidenkin tietojen mukaan ruumiita olisi ollut jopa 100.

  "Paikallisten asukkaiden mukaan kyse on kuolleista korotsuviruspotilaista, joiden perheillä ei ole ollut varaa hautajaiskustannuksiin."
  BBC: Paikalliselta viranomaiselta Ashok Kumarilta vahvistuksen joesta löytyneistä ruumiista. Kumar kertoi lisäksi, että vainajat olisivat ajelehtineet alueelle läheisen rajan takaa Uttar Pradeshista, mutta voisivat olla mahdollisesti korotsuun kuolleita.

  Uttar Pradesh on Intian väkirikkain osavaltio, ja siellä sijaitsee myös lukuisista polttohautauspaikoistaan tunnettu hindujen pyhä kaupunki Varanasi.

  Kumarin mukaan nyt löydetyt vainajat tullaan joko hautaamaan tai polttamaan. Hän kertoi, että vainajien joukossa oli myös osittain palaneita ruumiita.

  Intian korotsuvirustilanne on edelleen erittäin vaikea, vaikka sunnuntaina todettujen tartuntojen määrä jäi ensimmäistä kertaa pitkästä aikaa alle 400 000:n. 1,3 miljardin asukkaan Intiassa on todettu tähän mennessä kaikkiaan lähes 23 miljoonaa korotsutartuntaa sekä reilut 250 000 kuolemaa.

  Lukujen on arvioitu jäävän rutkasti jälkeen todellisista luvuista.
  Intiassa korotsuvirusmuunnos on tosiaan huolestuttavaa, taisi olla uutisissa että tuota muunnosta on havaittu kolme tapausta Suomessa.

  Itse aloin käyttämään maskia jos julkisessa liikenteessä ja kaupoissa.
  Muutoin en käytä, kuten eräs kysyi käytänkö maskia kun vien koiran ulos.
  Pari tapahtumaa jäänyt mieleeni kun en käyttänyt maskia, joku mummu kassalle marisi ettei ulkomaalaiset käytä maskeja ja vilkuili mun paheksuvasti liioitellen liikkeitään.
  Toinen kun odotin vuoroani pienessä liikkeessä jossa oli mun lisänä toinen asiakas, arviolta +60v mies, joka taas sanoi mulle että maskia pitää käyttää.

  Voisin ajatella että mitä se heitä liikuttaa, mutta maskeja näkyy todella monella.
  Mielestäni koko maskisuositus olisi heti pitänyt olla maskipakko.

  Rokotteista voi olla montaa mieltä, en itsekään hyväksyisi shittiä lähetetään kehitysmaihin. Ihmisarvo on kaikilla!
  Rajoitukset tulisi pitää vielä ainakin loppuvuoden, se on jokaisen oma asia uhmaako korotsua.


  VastaaPoista
  Vastaukset
  1. Koronarokotteita hankkineet maat ovat solmineet lääkeyhtiöiden kanssa sopimuksen, jossa lääkeyhtiöt eivät joudu korvausvastuuseen kehittämistään rokotteista. Suomen valtio kantaa korvausvastuun koronarokotteiden mahdollisista haitoista - normaalit vakuutusyhtiöt pitävät rokotteita kokeellisina (musta kärkikolmio).

   "Minna" sai tärinästä (ainakin) tonnin. Haittavaikutuksista korvauksia saaneet ovat pääosin terveydenhuollon henkilökuntaa, jotka on rokotettu ensimmäisten joukossa.

   Intian "musta sieni" ja "apokalyptinen näky".

   Poista
  2. COVID-19-virusinfektioon kuoli erityisesti ikääntyneitä. Koronaan kuolleista suurin osa, lähes 90 % oli täyttänyt 70 vuotta, ja joka neljäs oli täyttänyt 90 vuotta. COVID-19-tautiin kuolleiden mediaani-ikä oli 84.

   Poista
 3. Tilanne AstraZenecan suhteen on sekava. Suomessakin otetaan käyttöön "Mix and match" - rokotuskäytäntö, AstraZenecan rokotteen saaneille suositellaan Pfizeria toiseksi annokseksi - arpapeliä.

  Kumminkin EU aloitti uuden oikeusjutun AstraZenecaa vastaan - vaatii 120 miljoonaa rokotetta heinäkuuhun mennessä.

  Kiistanalainen tutkimus väittää: Koronavirusgeenit voivat yhdistyä ihmisen DNA:n kanssa.

  VastaaPoista
  Vastaukset
  1. Britanniassa tehdyn tutkimuksen mukaan kahden eri valmistajan koronarokotteen käyttäminen ristiin näyttää aiheuttavan enemmän lieviä sivuvaikutuksia kuin vain yhden valmistajan rokotteen käyttäminen.

   Nopeasti ne näitä tutkimuksia tekee.

   Poista
 4. Harvoinpa saa korvauksia hoitovirheistäkään, mutta koronan takia ovat kaikki tahot varpaisillaan.
  Mun ihana omalääkärini vapisee, ei koronarokotteen takia vaan jonkun muun.
  Saattaa olla siis sairaus, siitä mieleen eräs bussi joka kulki Tsadin ja the Lostin väliä oli kuski joka vapisi niin että välillä näytti että tärinältä ei kykene edes ajamaan, oli vieläpä vanhempi kuski.
  Pari kertaa jouduin tutinakyytiin, sittemmin nekin kuskit vaihtuivat.
  Äitini kertoi ratikoista kun ennen niissä oli oikea rahastajan paikka että oli niin jäätävän näköinen ja kokoinen rahastaja täti että veti vertoja kauhulle.
  Taisi olla pelottava täti ettei kukaan liputta matkustanut.

  Onpa kiintoisa tutkimus uppoaa kuin väärä raha! Koska covid-19 on muuttunut covid-2? Ai muuntunut korotsu?

  Odotellaan taas sata vuotta niin joku taivaankappaletauti niittää väkilukuamme, kunhan ensin taputtelemme covid-19 littanaksi. Ja sitten tunnissa kehitellään taas oikein hyvä rokote jota ei ehdi testaa, ja sivulöylytkin yhtä epämääräisiä kuin juostenkustu rokote!

  Sokeriksi pohjalle: Trump's blog is failing to take off while he remains banned social media.

  VastaaPoista
  Vastaukset
  1. SARS-CoV-2-virus aiheuttaa COVID-19-taudin. SARS (SARS-CoV) -pandemia oli vuonna 2003. Eli Korona on kai sitten sukua vuoden 2003 SARS-virukselle.

   Poista
 5. No kiitos tiedosta, luotan korotsuvilkkuuun, kun yhden kerran sain hälytyksen ja täytin omaolon niin meni tieto eteenpäin, ja sitten mulle soitti joku Kuopiosta ja pläräsi minne voisin mennä..

  Kyllä sairastuin joko joulu tai sitten uudenvuoden, 2003 muistan pelänneeni sika-ja lintuinfluessaa. En SARSSIA ainakaan 2003!

  Enpä oo ajatellut:
  "Lintuinfluenssan muunnos A-tyypin influenssavirus A(H1N1), joka kuuluu ortomyksoviruksiin, Rekombinaatio sikojen H1N1-viruksen ja kausittaisen H1N1-viruksen välillä tuotti aikanaan vuoden 1918 espanjantaudin pandemiakannan."

  Enpä tiennyt että on A-B- lisäksi C-influessaa! Olen kuten mainitsin potenut A-ja B:n ja kerran jouduin hakeutua lääkäriin, istuin aulassa tovin odotellen kyytiä kotiin, lääkäri tuli ohi ja kysyin voinko noin huonosti. Voi ei..on kurjaa käydä terkkarissa hirveessä influenssassa tartuttamassa ihmisiä.

  Kuitenkin nuo influenssat podin märkä rätti otsalla korkeassa kuumeessa, muuta en muistakkaan, ei jaksanut mitään.
  Mutta kun olen kertonutkin sairastin 2 kk jotain outoa, jolloin en ole ikinä ollut niin sairas kun olinkaan! Hrrr luulin että siitä en selviä.

  Tiedä sitten onko mulla ollut zoonoosiaa, ainakin osuus pandemiasta.
  Enkä tiennyt että sikainfluenssa on noinkin vanha v. 1970 ja suomalaisesta siasta se tavattiin ensimmäisen kerran vuoden 2009 alkupuolella..Waat noin pitkä väli!

  WIKI: 5 helmikuuta 1976 Fort Dixin armeijatukikohdassa Yhdysvalloissa sotilas sairastui ja kuoli seuraavana päivänä. Neljä muuta sotilasta sairastui myöhemmin. Kolme viikkoa myöhemmin terveysviranomaiset ilmoittivat, että kuoleman oli aiheuttanut sikainfluenssa, joka oli H1N1-tyyppiä kuten vuoden 1918 influenssapandemiakin.

  Terveysviranomaiset neuvoivat presidentti Gerald Fordia rokotuttamaan kaikki Yhdysvalloissa..Rokotukset käynnistettiin, mutta niiden aiheuttamien haittavaikutusten vuoksi ne lopetettiin, kun 50 miljoonaa henkeä oli rokotettu: rokotus sairastutti ja tappoi huomattavasti tautia enemmän.
  Kaikkiaan tautiin sairastui 230 ihmistä Fort Dixissä. Heistä 13 sai vaikeita hengitystieoireita, mutta kuolemantapauksien määrä jäi yhteen.

  Tuohon aikaan rokote on juosten kustu, kuten sputnik-rokote, kaunistelevat tilastojaan aina.
  Maybe Suomessa olevat rokotteet kuuluu samaan perheeseen.

  Ajattelin että miksi noin paljon eri viruksia onkaan siat, linnut ja lepakot etc ja Covid-19 märkäruuista, en ymmärrä miksi pitää käsitellä eläviä ja kuolleita eläimiä samoissa paikoissa, 90 days oli jenkkiäläismummeli oksentamassa kun näki torilla vuohenpäitä ja miten epähygieenistä touhua!

  Ulkomailla olen ollut aika ronkeli ruuissa, vaikka olen saanut Suomessa ruokamyrkytyksen ravintolaruuasta!

  VastaaPoista
 6. Heh!
  On se hyvä että tälläisenä aikana voi nauraakkin.

  Viranomaiset ovat varoittaneet, että Intian muunnos voi mahdollisesti olla jopa 50 prosenttia tartuttavampi kuin brittivariantti ja sen arvioidaan jossain vaiheessa olevan Britannian hallitseva virusmuunnos.

  THL tiedotti keskiviikkona 12.5 että Suomessa oli havaittu 25 intialaisen virusmuunnoksen aiheuttamaa tartuntaa.

  Kyllä nuo kaikki Britannia, E-A ja brassien variantit rantautuu Suomeen se on selvä.
  Tarvitsisi Suomen muotoinen kupla olla, ja kaikki raja- meritielinjat ovat pannassa. Nytkin epäillään mm venäläisen rahtilaivan tuliaisena.

  Harmiha se on nää rajoitukset, mutta minkäs teet, luinkin justiin(Taas)Intian musta sienestä, nenästä alkaa jatkuu silmiin ja jos ehtii aivoihin niin 50% kuolee.

  Intian surkea tilanne kun tuota musta sientä, mutta onko ihme, kun juovat varmaan vettä jossa kylpevät, pesevät pyykit ottavat ruokavedet, uivat ja jotku paskovat sekä ruumiit kelluu.

  VastaaPoista
 7. Apulaisoikeusmies on antanut ratkaisun asiassa, jossa vakavasti sairasta hoitaneista hoitajista osa on kieltäytynyt ottamasta koronarokotetta.

  Vapaaehtoinen, mutta pakollinen.

  VastaaPoista
 8. Kolmas kerta toden sanoo.

  Siis vapaaehtoinen, mutta pakollinen, kuulostaa absurdilta, kuin easteregg.
  Ymmärrän haluttomuutta, koska suht paljon on tullut maailmalla haittoja, ja jopa kahdesti rokotettu ei ole turvassakaan.

  En ymmärrä kuka menee tälläisenä aikana Intiaan ja tuo mukanaan ensimmäisen tuliaisen Suomeen hiivasienen! Hirveätä, sekun menee verenkiertoon jopa puolet kuolee kolmen kuukauden kuluessa tartunnasta.

  Mun äiti saa ens kuussa sen toisen korotsurokotteen, ja nyt pyytää kylään, itse olen saanut yhden.
  Aiemmin kysyi joko oot saanu rokotteen, kun sanoin en, hän oli kauhuissaan että luulenko että rokoteaika putoaa postiluukusta :P
  Hän on vanhanaikainen jos tarviis uutta duunia, niin paikan päälle, oli pakko sanoa että kaikki on netissä, ihan kaikki.
  Harva menee paikan päälle kyselee, muuta kuin TET- jaksoissa.
  Antaako se siis etulinjan edun mennä paikan päälle tänä päivänä.

  Noh lähti lonkeroita liikaa.

  VastaaPoista
 9. Biden määräsi tiedustelupalvelut selvittämään koronaviruksen alkuperää – Kiina syyttää USA:ta salaliittoteorioiden levittämisestä.

  VastaaPoista
 10. Suomessakin leviää virusvariantti, joka leviää myös rokotteen saaneiden joukossa, eikä siihen näytä tehoavan perinteiset suojamaskit jne.

  VastaaPoista
  Vastaukset
  1. Suomessa on 1 661 rokotetulla ihmisellä on todettu koronatartunta, kertoo Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL). Suomessa 2,3 miljoonaa ihmistä on saanut vähintään yhden rokoteannoksen, eli tartunnan saaneiden osuus rokotetuista on 0,07 prosenttia.

   Suomessa tartuntamäärätkin on pieniä suhteessa asukaslukuun. Harvat saavat tartunnan, tällä hetkellä tartuntoja on ilmoitettu kaiken kaikkiaan 92 000 kpl. Tuosta määrästä 1661 on 1,8 %.

   Joitakin suhdelukuja:

   (92 000 / 5 500 000) * 100 = 1,7 % suomalaisista on saanut yli vuoden (n. 14 kk) aikana tartunnan.

   (1661 / 92 000) * 100 = 1,8 % tartunnan saaneista on ollut rokotettuja.

   (1661 / 2 300 000) * 100 = 0,07 % rokotetuista on saanut tartunnan.

   (2 300 000 / 5 500 000) * 100 = 41,8 % suomalaisista on saanut rokotteen.

   Poista
 11. Oletko saanut jo rokotteen?
  Tällä alueella HUS on kyllä riittävästi korotsua, ihmettelin kun kävin labrassa että mihin koronateltta hävisi sieltä.

  Nyt on sitten linkki ei toiminut joten Malmille avautui Helsingin erikoisin äänestyspaikka: oma auto on ”äänestyskoppi”, ja paikalle ajetaan kiitorataa pitkin
  Kiitotien päässä on ennakkoäänestyspaikka, jolla autoilija voi äänestää noin viidessä minuutissa. Malmilla voi äänestää myös ilman autoa.

  Ei kun äänestämään! Jotain hyötykäyttöä lentokentällä josta häädettiin pienkoneet vaikka koko paikka on historiallinen! Törkeetä äänestän häntä joka haluaa vaalia historiaa!(on jo mielessä ketä, aiotko sä äänestää?)

  VastaaPoista
  Vastaukset
  1. Olen päättänyt etten kerro omaa rokotestatusta kenellekään, katson miten ihmiset alkavat suhtautua minuun, kun eivät tiedä - psykologinen koe. Suhtaudutaanko minuun kuin johonkin lepraiseen (pelätään) ja alanko saada vihapostia sekä moniko hylkää minut =)

   Äänestin kristallipuolueen jäsentä, koska ns. valtapuolueet jyräävät pienpuolueet. Täytyyhän kristallipuolueen saada edes yksi ääni.

   Poista
 12. No asiahan on sun omas, kuten maskin käyttökin ellei ole menossa hkl liikennevälineihin.
  Huolettaa ketä ne 2000 ihmistä on jotka saaneet 2 kaksi rokotetta ja saivat korotsun? ¨
  Laskemalla 1+1 yhteen saadaan tulos että korotsurokotteet ei estä korotsua.
  Saattaa olla ettei vastaavat tahot ole osannut ottaa variaatioita mukaan.
  Taitaa olla että korotsu muuntuu niin usein ettei perässä pysytä.

  Itse ajattelin en äänestä. mutta äänestinpäs löysin sopivan ehdokkaan jolla niitä arvoja joita itsekin arvostan..Hieno juttu.

  VastaaPoista
  Vastaukset
  1. Asiantuntijoillakaan ei ole hajua koronasta.

   Tampereen yliopiston rokotetutkimuskeskuksen johtaja Mika Rämet sanoo:
   "Voi olla, että tarvitsemme vielä kolmannen, merkittävimpien virusvarianttien mukaan optimoidun rokotteen tehostamaan rokotesuojaa."

   Keräävät parhaillaan tietoa, koska tutkimuksia ei ole tehty.

   Voimme päätyä rokotekierteeseenkin.

   Poista
 13. Vietnamista on löydetty uusi koronavirusmuunnos. Brittiläisen ja intialaisen viruksen yhdistelmä leviää erittäin herkästi ilmateitse, kertoo maan valtiollinen media.

  VastaaPoista
 14. Tutkimus: Rokotteiden tehoissa Intian virus­muunnosta vastaan on eroja.

  VastaaPoista
 15. EU-komissio: Koronarokotetuille vapaus matkustaa ilman karanteenia.

  Tämä on jännä idea, koronan sairastaneet ja rokotetut voivat matkustaa. Näin ollen koronalta välttyneitä pidetään kuin sairaina ja vaarallisina.

  Taas päädymme, että vapaaehtoinen, mutta pakollinen.

  VastaaPoista
 16. Koronamuunnokset saivat uudet nimet:

  Brittivariantti = Alfa
  Etelä-Afrikan = Beeta
  Brasilian = Gamma
  Intian = Delta

  VastaaPoista
 17. Koronapandemia on saattanut saada joitakin influenssaviruksia katoamaan kokonaan maailmasta.

  VastaaPoista
 18. No niin, sitten vain
  Suomi=zeeta
  Venäjä= ioota
  Ruåtsi=kappa
  Norja= lambda
  eli lambadat sentään.

  Ajatella että läheiseni sanoi että tämä aika on nyt uusi aika korotsu on jäänyt luoksemme...Hyväksy se.
  Ystäväni on jyrkästi sitä mieltä että kyseessä on salaliitto, eikä kuussa ole käyty 1969 ja korotsurokotteessa on siru.
  Maapallokin on oikeasti litteä.
  No, se on hänen mielipide olen samaa mieltä vain kuussa käyntiin, ei tuohon aikaan ollut niin hyvää teknologiaa, ja kuulemma näytettiin kun raketti lähti kuusta, kukas sen kuvas? kuu-ukkoko.
  Sellainen peltipurkki menivät polvet suussa, yhdellä ilmavaivoja toinen kertoo pikkukalle-vitsejä kolmas ripuloi.

  Juu en usko, varmaan Armstrongin takapihalla kuvattu, ja onhan maassa paikkoja jotka näyttää ihan kuun pinnalta.
  No asia lähti lonkeroitumaan.

  Voihan korotsurokotteesta tulla jälkilöylyjä vaikka vuoden kuluttua.
  Hyvä jos meneekin influenssat sukupuuttoon!

  Kaikesta huolimatta uskon että viruksia piisaa, osa nukkuu ja aina joku saa jonkun taudin rokotettu tyyppi, tauti joka on oikeasti jo kuopattu.
  Oli polioaikaa ja tuberkuloosia, tuhkarokkoa etc. on niitä vieläkin.

  "Vuonna 2014 tuhkarokkoon sairastui noin 300 000 henkilöä, joista eurooppalaisia oli 20 500 ja suomalaisia kolme. WHO:n tilastojen mukaan vuonna 2017 oli kuolemantapauksia 110 000, pääasiassa alle viisivuotiaita lapsia.

  Berliinissä puhkesi vuosina 2014–2015 tuhkarokkoepidemia, jossa sairastui noin 1 300 ihmistä, sairaalahoitoon joutui yli 300 ja yksi piilevästä sydänsairaudesta kärsinyt 18 kuukauden ikäinen _rokottamaton_ vauva kuoli. Sairastuneiden keski-ikä oli 16-vuotta, ja 86 prosenttia sairastuneista oli rokottamattomia."

  Pitäävain uskoa vasta-aineisiin ja luottaa rokotuksiin.
  En ymmärrä näitä luomuja jotka ei anna lastaan rokottaa!

  VastaaPoista
 19. G7-maat jakavat miljardi koronarokotetta maailmalle ensi vuoden loppuun mennessä.

  Tutkijat arvioivat, että ihmisten välityksellä leviävän koronaviruksen kokonaismassa maailmassa olisi jotain omenan ja vauvan painon väliltä – tarkemmin sanoen 0,1 ja 10 kilogramman väliltä.

  VastaaPoista
 20. Tuomio rokotekiistassa: sekä EU että Astra Zeneca sanovat voittaneensa oikeustaistelun.

  VastaaPoista
 21. Delta-variantin eli niin kutsutun Intian virusmuunnoksen leviäminen Euroopassa huolettaa tutkijoita.

  VastaaPoista
  Vastaukset
  1. Tutkijat arvioivat: Delta saattaa jäädä koronaviruksen tehokkaimmaksi muodoksi, eikä se muutu enää pahemmaksi.

   USA:n lääkevirasto lisäsi varoituksen Pfizerin ja Modernan rokotteille: alle 30-vuotiailla miehillä pieni riski sydän­lihas­tulehdukselle.

   Poista
 22. Missä kohdin naurun piti alkaa ja päättyä?
  Nasan kootut selitykset, aivan. Matolaatikko hinattiin (Armstrong)narun päässä "kuun pinnalle".

  Kaikki varotukset kaakkoon, ja varuiks päälle lisää.
  Siis, nythän on tapetilla viikonlopun aikana Pietarissa EM-kisaturistien keskuudessa todetut koronatapaukset.

  Venäjän tilanne on aivan järkyttävä, nytkö sitä herätään että olin EM-kisaturistina ja nyt mulla on Deltamuunnos, kenen syy?

  Älytöntä syyttää ketään muuta kuin itseään esim "Neva Toursille on tulvinut viime päivien aikana joka tuutista rutkasti vihaista palautetta."
  "– Minä en pystynyt kaikkia edes lukemaan, kun siellä lukee, että minä olen tuonut kuolemaa Turkuun ja muuta vastaavaa. Ei tällaista pitkään jaksa. Itsekin olen kuitenkin sen verran herkkä, kun monta päivää jatkunut tässä sama kuvio", sanoo turkulaisen Neva Tours -matkatoimiston toimitusjohtaja Raimo Kaisanlahti!

  Hyvä Raimo toivottavasti teetkin poliisille ilmoituksen, herkkä saa olla muttei sylkykuppi tai aiheettomien syytösten kaatis tai oikeastaan ydinjätösmaa.

  VastaaPoista
 23. Koronavirukset tuhoutuvat 99,999-prosenttisesti hyvin lyhyessä lämpökäsittelyssä. Noin 0,5 sekuntia 72 asteen lämpötilassa riittää. Tähän radikaalisti aiemmista tutkimuksista poikkeavaan tulokseen päätyi amerikkalainen insinööriryhmä.

  VastaaPoista
 24. JA tuotahan en usko pureksimatta, ihmeellinen unelmien amerikka, T-myrkytys ei ole mitään korotsua vaan se on kiinalaisten keksintöä.

  Siis shaunaan shaunaan apinat! Onko shauna lämmin apinat? Sauna on lämmin! Mä olen kyllästynyt saunaan, ja tuo about 70 asteen lämpö on passeli tai 85 astetta, sinne shaunaan kaikki, sinä itse ja romppeet, sanotaanhan että korotsuvirus viihtyy myös roinien pinnalla, siksi jotkut käyttää hanskoja ollessaan kaupoissa, minäkin käytin alussa, en enää, mutta mukanani kulkee minipullo antiseptista geeliä, jota käytän sopivin välein, en kotona!
  Riittää käsienpesu hyvin, tulee jo selkäytimestä.

  Jyväshyvässä rypäs salmonellaa, joka tarttuu mm. skeidasta joten se käsienpesu ja hyvä. Kyllä mielikuva kävi hyi hyi, joku kaivo kakkapyllyä ja koski salaattiin.
  Oikeasti järkyttää nyt kun meillä oli tapana esim kun voideltu bullia jää kananmunaa lasiin, sinne sokeria ja vatkaus lusikalla, ja se oli hottentottia joka juotiin, hrrr..

  Onneksi en ole kai sairastanut salmonellaa ikinä, mutta muistan kun se oli tapetilla the Lost, sotilaat jakoi skeidapurkkeja, kysyivät eka montako henkeä asuu, olin about 8w sanoin että viisi, sotilas sanoi NIIN MONTA!
  Eli skeidanäytteet antoi koko kylä..Duunikamun pikkupoika sairastui salmonellaan kun oli syönyt Virolaista kermakakkua!

  No tuskin mikään pöpperö on kuollut ja kuopattu, aina joku jää jemmaan ja altistaa herkät ihmiset sairaiksi, järkyttää aina kun lukee jostain tubista, tänään.
  Ennen tuberkuloosia hoidettiin parantoloissa jossa oli lämmin yhteishenki, syntyi rakkauksiakin, pahimmat sairasti eristyksessä.
  Saima Harmajan lyhyt elämä kosketti, oli välillä keuhkoparantolassa, ja sitten kotona Lautturi vei kun oli 23 vuotias, kosketti miten hän kertoi katsovansa lasiovien läpi siskonpoikaa, kun ei saanut koskea.

  VastaaPoista
 25. Etelä-Amerikassa leviävän koronaviruksen Lambda-muunnoksen "epätavalliset" mutaatiot huolettavat asiantuntijoita.

  VastaaPoista
 26. Yle tarkisti 8 väitettä koronarokotteista.

  Mielestäni tämä minun kirjoitukseni avaa enemmän väitteiden taustoja kuin Ylen hieman puolueellinenkin faktatarkistus. Eihän tietenkään Yle voi olla sitä mieltä, että rokotteisiin liittyy hämäriä asioita.

  VastaaPoista
 27. Tartuntaluvut ovat kasvaneet, mutta tehohoidon kuormitus pysyy matalana. Jos taudinkuva muuttuu lievemmäksi, tarkasta tartuntojen seurannasta voi tulla ylimitoitettua.

  VastaaPoista
 28. Miksi Terhikistä (https://julkiterhikki.valvira.fi/) ei löydy laboratoriohoitaja Eeva Harjua? Ei taida olla pätevyyttä?

  VastaaPoista
  Vastaukset
  1. En tiedä, että pitäisikö siellä näkyä laboratoriohoitajia. Mutta mielestäni Eeva Harju on TYKSissa töissä (varmaan on sama Eeva Harju).

   Poista
  2. Kyllä siellä muutkin laboratoriohoitajat näkyvät.

   Poista
  3. Eeva (Pauliina) Harjun uusimmat kuulumiset, Mikko Kemppe haastattelee.

   Poista
 29. Koronatartunnat ovat olleet Suomessa heinäkuun ajan nousussa. Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin diagnostiikkajohtaja Lasse Lehtosen mukaan pelkkä tartuntojen määrän katsominen ei kuitenkaan enää kuvaa koronatilanteen vakavuutta, koska rokotuskattavuus on riskiryhmien parissa hyvä ja pääsääntöisesti rokotukset suojaavat riskiryhmiä hyvin.

  VastaaPoista
 30. Eduskunnan oikeusasiamiehen mukaan Terveyden ja hyvinvoinnin laitos sekä sosiaali- ja terveysministeriö toimivat keväällä lainvastaisesti 65–69-vuotiaiden AstraZeneca-rokotuksissa.

  Deltamuunnos saattaa vaatia yli 90 prosentin rokotekattavuuden. Tampereen yliopiston Rokotetutkimuskeskuksen johtaja Mika Rämetin mukaan siihen ei ole mahdollista päästä tänä vuonna. Tärkeää olisi saada rokotekattavuus kaikissa ikäryhmissä mahdollisimman korkealle.

  VastaaPoista
  Vastaukset
  1. Dosentti Pauli Rautiainen: STM ja THL eivät noudata edes itse valmistelemaansa lainsäädäntöä.

   Poista
 31. Tutkijat havaitsivat: Yleinen flunssavirus saattaa olla peräisin jopa 700 000 vuoden takaa.

  VastaaPoista
 32. Britanniassa on havaittu deltavariantin oireiden poikkeavan perinteisistä koronan aiheuttamista oireista. Geneettisen epidemiologian professori Tim Spector King’s Collegesta kertoi kesäkuussa, että nuorilla deltavariantin aiheuttama tauti muistuttaa tavallisesti pahaa vilustumista.

  VastaaPoista
  Vastaukset
  1. Deltamuunnos leviää kuin vesirokko, Yhdysvaltojen tautikeskus CDC on sisäisessä raportissaan kuvaillut, ja se tarttuu ihmisestä toiseen helpommin kuin mers, sars, ebola, tavallinen nuhakuume.

   Poista
  2. Mika Salminen: "Ei tarkoita, että rokotukset eivät toimisi".

   Poista
 33. Britannian Boris harakanpesä Johnson teki emämokan..oli herralla kiire toiseen olkkariin olusille.
  Deltavariantin sanotaan olevan kuin keväinen pikkuflunssa nuhineen.
  Mulla ku oli joku mystinen tauti niin kaikki muut oireet olikin paitsi nuha.
  -Päätä särki
  -Yskä riipi keuhkot väärinpäin ja vei äänen
  -Pahoinvointi-oksentelu koko ajan
  -Tärinäkohtaukset tulivat kuin viides aalto säännöllisesti
  -Korkea kuume
  -Kesto lähes 2 kk
  -Terve!

  Suomessakin maanatain saldo 610 korotsua, miksi siis vastasyntyneen babyn isä saa olla vain tunnin vrk tapaamassa babyaan, ellei olla perhehuoneessa, ja kuitenkin samaanaikaan ravintoloissa istutaan tuntitolkulla.

  Juu korotsu on uusi aika, kysyin juuri tänään miten on saako tulla palvelutaloon kylään jos käyttää maskia.
  Saa, no se mukavaa.

  VastaaPoista
 34. Pfizer takoo kovaa tulosta koronarokotteella: liikevoiton kasvua 59 prosenttia.

  VastaaPoista
 35. Miksi korona ei ryöpsähdä Afrikassa? Viisi koronamysteeriä, jotka ovat vailla vastauksia.

  VastaaPoista
 36. Videoalusta Youtube on väliaikaisesti estänyt konservatiivista Sky News Australia -televisiokanavaa lataamasta videoita Youtubeen.

  VastaaPoista
 37. Rovaniemellä järjestettiin rokotustempaus, johon oli kutsuttu myös Lapin isoja nimiä. Paikalle saapuivat Lordi ja joulupukki. Lordi otti tilaisuudessa koronarokotuksen.

  THL suosittelee koronan karanteeniajan lyhentämistä 10 vuorokauteen.

  VastaaPoista
 38. Tartunnat vähentyneet rajoituksia purkaneessa Englannissa. Tartuntamäärien laskulle on esitetty monenlaisia syitä. Varmuutta asiasta ei kuitenkaan vielä ole.

  VastaaPoista
 39. Aamulehti testaili kotikoronatestiä sekä myös Totuuden etsijät tekivät oman testin.

  Huomioita
  Kotikoronatestin ohjeissa lukee:
  "SARS-CoV-2-antigeenipikatestiä ei tule käyttää ainoana perustana SARS-CoV-2-infektion diagnosoimiseen tai poissulkemiseen."

  On paikkakuntia, joissa oireettomat eivät pääse koronatestiin. Tartunnanjäljitys on voimakkaasti ruuhkautunut ja Koronavilkku-sovellus on tehoton.

  VastaaPoista
 40. MaRa tekee valituksen hallinto-oikeuteen Pirkanmaan kahden metrin etäisyysvaatimuksesta.

  VastaaPoista
 41. Laumasuojateoria romahti, Suomessa suhde maskeihin mullistui yhdessä kesässä – näin tieto koronasta on muuttunut.

  VastaaPoista
 42. Koronarokotusten haittavaikutuksia on raportoitu edelleen runsaasti.

  VastaaPoista
 43. Rokotustahti hyytyy, sairaalahoidossa suurin osa rokottamattomia.

  HUS-alueella 1,7 miljoonaa asukasta. Teho-osastojen kapasiteetti koronapotilaille on 10 sänkyä.

  VastaaPoista
 44. Koronatartuntoja on nyt Suomessa enemmän kuin koskaan, mutta tauti ei vie sairaalaan samaan tahtiin kuin keväällä – syynä rokotteet ja nuoret sairastajat.

  Helsingin poliisi on saanut esitutkinnan valmiiksi julkisuudessa esillä olleeseen suojamaskikauppoihin liittyvästä kiristystapauksesta. Esitutkinnan perusteella poliisi epäilee kolmea henkilöä rikoksista. Rikosnimikkeistä kaksi on törkeän kiristyksen yritys ja yksi yllytys törkeään kiristykseen.

  VastaaPoista
 45. Avin sokkipäätös on räikeässä ristiriidassa hallituksen johtoviisikon jäsenten julkisten lausuntojen kanssa.

  VastaaPoista
  Vastaukset
  1. Valtiovarainministeri Annika Saarikon lisäksi muun muassa opetusministeri Li Andersson sekä kulttuuri- ja tiedeministeri Antti Kurvinen ovat ottaneet kantaa Etelä-Suomen aluehallintoviraston päätöksiin.

   Poista
 46. THL: Jopa 90 prosentin rokotekattavuus mahdollinen loka-marraskuun vaihteessa.

  VastaaPoista
 47. STOP lasten koronarokotukset -mielenilmaisu THL:n pääportilla.

  LEVELI: Mitä HELV**IÄ suomen kouluissa tapahtuu!? - osa 1
  LEVELI: Mitä HELV**IÄ suomen kouluissa tapahtuu!? - osa 2

  VastaaPoista
 48. Tutkimus: AstraZenecan koronarokotteen aiheuttamassa veritulpassa korkea kuolleisuus – myös nuoret ja terveet vaarassa.

  VastaaPoista
 49. Ennemmin tai myöhemmin maailmanlaajuisen kaaoksen aiheuttanut covid-19 muuntuu samanlaiseksi lievää nuhakuumetta aiheuttavaksi pöpöksi kuin muutkin maapalloa kiertävät koronavirukset.

  Kun kaikki halukkaat ovat jossain vaiheessa saaneet kaksi koronarokotusta, on kysyttävä, keitä rajoituksilla sen jälkeen vielä suojellaan? Asiantuntijoiden mukaan on selvä, että enemmin tai myöhemmin kaikki rokottamattomat saavat tartunnan.

  VastaaPoista
 50. Kansallisooppera ei aio noudattaa kohuttua koronarajoitusta: "Poliisi voi kantaa laulajat voimakeinoin ulos".

  Tällaista poliisioopperaa minäkin voisin mennä katsomaan.

  VastaaPoista
  Vastaukset
  1. Ylikomisarion mukaan asiaan on mahdotonta puuttua ennen kuin itse teko on tapahtunut.

   Poista
  2. Etelä-Suomen aluehallintovirasto tiukensi rajoituksia ja vaatii kahden metrin turvavälien lisäksi katsomoiden lohkomista. Kansallisoopperan mukaan lohkominen on mahdotonta.

   Poista
  3. Oopperakohu paisuu: avi uhkaa jo kaikkien yleisötilaisuuksien kieltämisellä.

   Poista
  4. Analyysi: Ooppera voi kantaa koronakapinaviittaa – asetelma olisi toinen, jos kyse olisi parikymppisten teknobileistä.

   Kohutussa ensi-illassa poliisikin oli paikalla.

   Poista
 51. Mikko Kemppe haastattelee Kalevi Korentoa. Aiheina mm. rokotteet, piikkiproteiini, variantit.

  VastaaPoista
 52. Tavaratalo Kärkkäinen kehotti työntekijöitä kieltäytymään rokotuksesta.

  VastaaPoista
  Vastaukset
  1. Tavarataloketjun johtaja kehotti työntekijöitä kieltäytymään koronarokotteesta – laki sallii rokotevastaisen viestin jakamisen, ammattiliitto moittii.

   Poista
 53. Tutkimus: Monet pitkittyneen koronan oireet saattavat selittyä toisen viruksen aktivoitumisella uudelleen.

  VastaaPoista
 54. "185 SARS-CoV-2-viruksen saaneilla todettiin myös Epstein-Barrin viruksen (EBV) uudelleenaktivoituminen."
  Mutta EBV tosiaan on jokainen ihminen jossain vaiheessa elinaikanaan sairastanut.
  Mulla on pari kertaa ollut pusutauti..joka kuuluu EBV, HHV-4.

  VastaaPoista
  Vastaukset
  1. Muutama kommentti ylempänä, muistaakseni mm. Kalevi Korento on sanonut, että koronarokotteen luoma immuniteetti korvaa ihmisen oman immuniteetin. Tämä voi johtaa siihen, että seuraava nuhakuumekin voi olla ihmiselle rankempi kokemus ja sitä seuraava joku muu sairastuminen voi jo viedä hengen.

   Kuulostaa jotenkin loogiselta, että COVID-19 voi herättää uinuvia viruksia.

   Poista
 55. THL ohjeistanut välttämään äärirankkaa fyysistä rasitusta Puolustusvoimissa koronarokotuksen jälkeen – sama neuvo pätenee laajemminkin.

  VastaaPoista
 56. Perhe- ja peruspalveluministeri Krista Kiuru kommentoi:
  "Liian suuri tautimäärä syksyllä tulee johtamaan siihen, että rokotuskattavuuden pitää olla jopa noin 90 prosenttia, jotta yhteiskuntaa voidaan vapaasti avata."

  VastaaPoista
 57. Karanteeniin voi joutua, vaikka olisi kaksi rokotetta ja saattaa tulla vielä kolmas sekä neljäs rokotus.

  VastaaPoista
 58. Husin alueella koronatestiin ilmoittautuu jopa 25 000 ihmistä päivässä. Jos kaikkien testaamista halutaan jatkaa, muita terveydenhuollon toimintoja pitää ajaa alas.

  VastaaPoista
 59. Lähihoitaja suosittelee asiakkailleen koronarokotetta, vaikka ei itse sitä toistaiseksi halua.

  VastaaPoista
 60. Syysflunssa ruuhkauttaa kuntien koronatestausta, joten syysflunssaisena voi vain pysyä kotona.

  Mutta mistä sitä tietää, onko kyseessä syysflunssa.

  VastaaPoista
 61. Japanin terveysministeriö on ilmoittanut keskeyttäneensä noin 1,63 miljoonan lääkeyhtiö Modernan valmistaman koronarokoteannoksen käytön annoksista löytyneiden epäpuhtauksien vuoksi.

  VastaaPoista
 62. Korona-mielipiteet repii ystävyyssuhteita.

  Toisilla on työt ja perheet, elävät oravanpyörässä, heillä ei ole aikaa perehtyä aiheeseen. Joillakin on enemmän aikaa ja kiinnostusta ottaa enemmän selvää aiheesta.

  VastaaPoista
 63. Tutkimus: Luonnollinen koronatartunta tarjoaa paljon suuremman suojan deltamuunnosta vastaan kuin Pfizerin rokote.

  Amerikkalaiset syövät nyt hevosten matolääkettä koronaan. No, mikäs siinä, jos tahtovat Darwin-palkinnon.

  VastaaPoista
 64. Iltasanomissa on lueteltu yli 50 koronaoiretta - kaikki mahdollinen. Mikä järki, sen mukaan kaikki mahdollinen on koronaa.

  VastaaPoista
 65. Ilmainen helppo korotsutesti että kaveri pieraisi toisen nenän alla.
  Tuo oli true story ja naaratti niin maan perusteellisesti. (ei onneksi ollut mun nenä)
  Missään vaiheessa en ole hajuaistia menettänyt mutten muista miten oli silloin kun olin sairaampi sairas sen 2kk.
  Hajuaistini on aina ollut hiukan parempi kuin normi.
  Makuaisti sama en muista, kaikki tarmo meni että kuolenko.
  Vaikka nuo aistit häviää näkö- ja tuntoaistille.
  Voi toki olla että jtn jäämää.

  IS luettelo oli kyllä uskomaton, jos siis yskii on korona.
  En uskalla yskiä muutakuin kotona, hitsit ku istuin odotussalissa pari h ja kaikki kävi mielessäni yritin kaikkeni etten nukahda ja aika menisi äkkii.

  VastaaPoista
  Vastaukset
  1. Juu, yskälle voi olla monta syytä, kuten kärpänen lensi suuhun. Joillakin on ns. tupakkayskä. Keksin murut voi saada yskimään. Mutta nykyään ei saa yskiä mistään syystä.

   Poista
 66. Koronakapina:
  Turkulainen ravintola kertoo luopuvansa koronarajoituksista lauantaina 4. syyskuuta.

  VastaaPoista
 67. Flunssa-aalto on ajanut korona­testauksen ääri­rajoille.

  VastaaPoista
 68. Husin infektio­yli­lääkäri: Rajoitus­toimia pitäisi purkaa pian.

  Tutkimus: Modernan koronarokote tuottaa enemmän vasta-aineita kuin Pfizerin.

  VastaaPoista
  Vastaukset
  1. Modernan rokotteita käyttökieltoon Japanissa epäpuhtauksia takia: yhdestä pullosta löytyi "mustia partikkeleita".

   Ovatkohan niitä kuuluisia mikrosiruja.

   Poista
 69. Vahva viesti tuplarokotetuille: on aika elää normaalia elämää.

  VastaaPoista
 70. Rokotetutkimuskeskuksen johtaja Rämet: Rajoitusten poistuessa rokottamattomia suojaa koronalta vain täydellinen eristäytyminen yhteiskunnasta.

  VastaaPoista
 71. Päivittäiset THL:n toimittamat tartuntaluvut eivät enää kerro pandemiatilanteen vakavuudesta.

  Suurista medioista Helsingin Sanomat ja MTV Uutiset kertoivat 6. syyskuuta, että eivät enää jatka päivittäisten tartuntalukujen uutisoimista.

  VastaaPoista
 72. Länsimaat ovat rohmunneet valtaosan koronarokotteista.

  Maailmanlaajuisesti vain yksi viidestä köyhän tulotason maan asukkaasta on saanut rokotteen. Afrikan koko mantereen rokotekattavuus puolestaan on tällä hetkellä kaksi prosenttia.

  VastaaPoista
 73. Rokotetut ja lapset voivat jättää koronatestin väliin flunssaoireissa jos ei ole epäilyä altistuksesta. Eeva Ruotsalainen Ylen A-studiossa: Testimäärä Husin alueella pudonnut jo puoleen.

  Kohta kenenkään ei tarvitse mennä testiin ja todetaan ettei ole uusia tartuntoja - tauti on poissa. Koronasta tulee perusnuha.

  VastaaPoista
 74. STM toivoo, että suomalaiset alkavat tehdä koronatestejä kotona.

  VastaaPoista
 75. Perhe- ja peruspalveluministeri Krista Kiurun (sd) mukaan kaikilla suomalaisilla on mahdollisuus saada kolme rokotetta.

  VastaaPoista
 76. Ruotsi ja Tanska luopuivat maskeista kokonaan, mutta Suomen uusi ohjeistus viipyy.

  VastaaPoista
 77. Amnestyn Suomen-osaston toiminnanjohtaja Frank Johansson kommentoi:
  "Se, että Suomen hallitus varaa kolmannet rokotteet kaikille yli 12-vuotiaille, ei ole vastuullista toimintaa."

  VastaaPoista
 78. Kainuussa aletaan houkutella ihmisiä koronapiikille erilaisilla tempauksilla - bensaa ja pizzaa.

  Aika ala-arvoista lahjontaa, ei tällainen meno sovi Suomeen.

  VastaaPoista
  Vastaukset
  1. Maaseudun tulevaisuus -lehden erikoinen kysely.

   Mitä mieltä olet koronarokotepalkkioista?

   Yksi vaihtoehto on:
   Rokotteista kieltäytyjiä pitäisi sanktioida esimerkiksi sillä, että he joutuvat itse maksamaan tartunnan hoidon.

   Miten tuo liittyy kyselyn aiheeseen? Ei mitenkään.

   Kyselyyn vastanneet ovat valinneet tällä hetkellä 76 %:
   En ottaisi rokotetta vaikka tarjottava palkkio olisi miten iso.

   Rokotepalkkiot eivät siis saa kannatusta Suomessa.

   Poista
  2. Kajaanin Prisman rokotuspisteellä annetaan ilmainen ämpäri tuhannelle ensimmäiselle koronarokotuksen ottajalle.

   Poista
 79. Vastaukset
  1. Näin iloinen on myös pääministeri Sanna Marin, kun voimme käyttää omaa harkintaamme THL:n maskisuosituksen suosituksen mukaan.

   Poista
  2. Pitääkö kaupoissa enää käyttää maskeja kun suositukset muuttuivat?

   Poista
  3. Pääministeri Marin kertoi Ylelle, miksi hallitus ohitti THL:n näkemyksen ravintoloista:
   "Rokotetuilla on täysi oikeus normaalimpaan elämään".

   Vapaus!

   Poista
  4. Pääministeri Marin:
   "Emme me voi pitää yhteiskuntaa suljettuna ja näitä rajoituksia voimassa vain sen vuoksi, että osa ihmisistä ei ole halunnut rokotetta ottaa. Kyllä meidän tavoitteenamme on avata yhteiskunta."

   Poista
  5. Kansanedustaja Kärnä vaatii Helsingin Sanomilta anteeksipyyntöä – syynä taannoinen koronakanta.

   Poista
 80. Uusi-Seelanti myöntää vihdoin: koronan tukahduttaminen ei onnistu.

  VastaaPoista
 81. Ruotsi ja Tanska lakkaavat antamasta lääkeyhtiö Modernan valmistamaa koronavirusrokotetta vuonna 1991 ja sitä myöhemmin syntyneille. Keskeytys johtuu rokotteen mahdollisista sivuvaikutuksista. Niihin lukeutuvat muun muassa sydänlihaksen tai sydänpussin tulehduksen lisääntynyt riski.

  VastaaPoista
 82. Suurin osa suomalaisista ei hyväksy korona­rokotteesta kieltäytymistä periaatteen takia.

  Kun näitä koronauutisia lukee, niin ei siinä tarvitse olla enää pelkkä periaate, jolla perustelee. Vastaan tulee faktatkin.

  VastaaPoista
 83. THL:n tutkimuspäällikkö, Helsingin yliopiston epidemiologian dosentti Maarit Leinonen syyttää demareita koronaa koskevasta disinformaatiokampanjasta.

  VastaaPoista
 84. MTV Uutisten kysely: Viisi prosenttia suomalaisista ei aio ottaa koronarokotetta.

  Israelissa kahdesti rokotetut joutuvat sairaalaan.

  VastaaPoista
 85. Suomi purki koronarajoituksia, vaikka THL:n käyrät varoittivat uhkaavista seurauksista.

  VastaaPoista
 86. Näyttävällä kampanjalla VR kannustaa ihmisiä hankkimaan rokotuksen THL:n suositusten mukaisesti.

  VastaaPoista
 87. Syyttäjä ei syytä Huoltovarmuuskeskuksen ex-johtoa maskikaupoista.

  VastaaPoista
  Vastaukset
  1. Huoltovarmuuskeskus vaatii maskisotkun esitutkintaan laajempaa salassapitoa kuin poliisi.

   Poista
 88. Tutkimus: Influenssa on tartuttavimmillaan nollakelillä, koronavirus tarttuu herkimmin +10 asteessa.

  Tutkimus: Koronavirus ei kykene sittenkään tunkeutumaan aivoissa sijaitseviin hermosoluihin.

  STM selvittää pakkorokotusten mahdollisuutta useille eri ryhmille.

  Olli-Pekka Koukkari lopetti työnsä Kainuun pandemiapäällikkönä lokakuun lopussa.

  VastaaPoista
 89. Ihmisoikeusjärjestö Amnesty Internationalin tuoreen selvityksen mukaan lääkeyhtiö Pfizer jakaa suurimman osan tuottamistaan koronarokotteista vauraille valtioille, vaikka väittää sitoutuneensa rokotteiden oikeudenmukaiseen jakeluun.

  VastaaPoista
 90. Itävaltaan tulossa rokottamattomien koronasulku – kotoa ei saa poistua ilman syytä.

  VastaaPoista
  Vastaukset
  1. Suomalaisasiantuntijat tyrmäävät:
   "Menee ehkä hieman överiksi."

   Poista
 91. Osalla koronavirukselle altistuneista ihmisistä elimistö torjuu infektion jo ennen vasta-aineiden kehittymistä.

  VastaaPoista
 92. Kahdesti rokotettu kuusamolainen kotiäiti sai koronan voimakkailla oireilla.

  VastaaPoista
 93. Rokottamattomat hoitajat ovat merkittävä osasyy yleistyviin hoivakotiepidemioihin.

  VastaaPoista
 94. Presidentti Niinistö: Linnan juhliin tulijoilta ei ilmeisesti voida tarkistaa koronapassia.

  VastaaPoista
 95. Ensimmäinen laaja tutkimus: maskien käyttö tehokkain ei-lääketieteellinen tapa vähentää koronatartuntoja.

  Tämä on jännää. Kesällä 2020 oli vielä kiistaa, että auttaako maskit mitään vai ei. Keväällä 2020 niillä ei tehnyt mitään... koska niitä ei ollut. Näin se sanoma muuttuu tilanteen mukaan.

  VastaaPoista
 96. Infektioylilääkäriltä täys­laidallinen rokottamattomia hoitajia kohtaan:
  "On syytä harkita alan vaihtoa".

  Aika uhkarohkeasti ilmaistu, muutenkin on jo pulaa hoitajista.

  Tuohon päälle vielä ne noin 60 000 ihmistä, jotka ei kannata koronapassia työpaikoille.

  VastaaPoista
 97. Onko rokottamattomuus syy rajoittaa elämää vai onko se syrjintää?

  Koronapassi ja rokotukset repivät rikki ihmissuhteita.

  Hollannissa poliisi ampui varoituslaukauksia koronarajoituksia vastustaneen mielenosoituksen muututtua mellakaksi.

  VastaaPoista
 98. Lääkejätit eivät paljasta RNA-teknologiansa saloja.

  Jos kerta maailmaa uhkaa suuri vaara, niin onhan tämä nyt outoa, että ajatellaan vain rahaa.

  VastaaPoista
 99. Bill Gates ennustaa:
  Koronakuolemien määrä laskee alle kausi-influenssan aiheuttamien kuolemien määrän ensi kesään mennessä.

  VastaaPoista
 100. Koronapilleri saatetaan hyväksyä vielä tänä vuonna Euroopassa.

  VastaaPoista
 101. Kesällä ajateltiin, että ollaan epidemian loppusuoralla, mutta sitten ilmaantui koronaviruksen deltamuunnos, eivätkä rokotukset edenneet odotetusti.

  HUSin diagnostiikkajohtaja Lasse Lehtonen ehdottaa koronatestiin ohjaamisen kriteeriksi neljän kuukauden kulumista toisen rokoteannoksen saamisesta.

  VastaaPoista
 102. Britannia keskeyttää lennot kuudesta Afrikan maasta, syynä uusi B.1.1.529 -koronavirusmuunnos.

  Afrikassa ihmisiä ei ole juuri rokotettu, mutta tartuntoja on verrattain vähän ja kuolleita vielä vähemmän. Tutkijat yrittävät keksiä ilmiölle selityksiä.

  VastaaPoista
 103. 19.3.2020:
  Krista Kiuru: tehohoito­paikkojen määrä nostetaan tuhanteen.

  24.11.2021:
  Krista Kiuru Ylellä: Suomessa jäljellä enää seitsemän vapaata tehohoitopaikkaa.
  (Koronaviruksen takia Suomessa on tehohoidossa tällä hetkellä 42 potilasta)

  25.11.2021:
  Krista Kiurun mukaan jäljellä on enää yksi koronapotilaan tehohoitopaikka.
  (Jos koronapotilaiden määrä nousee yli 50:n, sairaaloissa joudutaan merkittävien erikoisjärjestelyjen eteen)

  VastaaPoista
 104. 25.11.2021:
  Rokottamattomia 12 vuotta täyttäneitä on vielä noin 661 000.

  27.11.2021:
  Yli 12-vuotiaista suomalaisista yli 80 prosenttia on ottanut kaksi rokotetta. Kun mukaan lasketaan myös alle 12-vuotiaat, joita ei rokoteta, on rokotuskattavuus vähän päälle 70 prosenttia. Yhteensä rokottamattomia suomalaisia on siis noin 1,6 miljoonaa.

  Näin ne voi leikkiä luvuilla ja tulkita niitä. Parissa päivässä saatiin miljoonan ero, kun tehtiin tilasto hieman toisin.

  VastaaPoista
 105. Von der Leyen: Rokotepakkoa harkittava EU-alueella.

  Hus-pomo: valtio ei maksa enää yhtään koronatestiä.

  VastaaPoista
  Vastaukset
  1. Presidentti Sauli Niinistö ei usko pakkorokotuksiin.

   Poista
  2. YK:n ihmisoikeusvaltuutettu: ei pakkorokotuksia missään olosuhteissa.

   Poista
  3. Hoitajaliitto SuPerilla huoli rokotuspakosta:
   "Ihmiset jättävät tämän vuoksi alan"

   Hoitaja Petra ei aio ottaa rokotetta, vaikka olisi pakko.

   Poista
  4. Liitto pelkää, että pakkorokotukset voivat ajaa hoitajia alalta – Eduskuntatalolla mielenilmaus.

   Poista
  5. Ano Turtiainen (VKK) esitti perhe- ja peruspalveluministeri Krista Kiurua (sd) kohtaan poikkeuksellisen räikeän syytöksen, kun käsittelyssä oli hoitohenkilökunnan rokottautumista koskeva lakiesitys.

   Poista
  6. Kynttilämielenosoituksella vastustetaan esitystä sosiaali- ja terveysalan työntekijöiden väliaikaisesta rokotusvelvollisuudesta.

   Poista
 106. Alustava tutkimus: Omikron näyttää leviävän kaksi kertaa nopeammin kuin koronaviruksen deltamuunnos.

  VastaaPoista
 107. Perinteistä teknologiaa hyödyntäen valmistetut Novavaxin ja Valnevan koronavirusrokotteet tarvitsevat vielä Euroopan lääkeviraston myyntiluvan, ennen kuin niitä voisi saada Suomeen.

  VastaaPoista
 108. Suurissa sairaanhoitopiireissä halutaan siirtää henkilöstöä mieluummin rokottamaan ihmisiä kuin tekemään koronatestejä.

  Analyysi: Jos perheenjäsen saa koronan, päiväkodin opettaja jatkaa töitä kuin ei mitään, mutta toimittaja käsketään kotiin omaehtoiseen karanteeniin.

  VastaaPoista
 109. Ministeriö arvioi lähes kaikkien hätäjarrun kriteerien täyttyvän.

  HUSin ylilääkäri Järvinen ei näe vielä tarvetta, hätäjarrulle omikronin takia.

  Kolmansien rokotteiden aikaistamista pohditaan vielä ennen joulua.

  VastaaPoista
 110. THL on päätynyt suosituksessaan lyhentämään kolmannen rokotteen antamisväliä.

  VastaaPoista
 111. THL ei tiedä mitään ympäripyöreää vain, kuulin tänään että on jopa väitetty että korotsu on ihmisen tekemä, se mistä lähti märkätorit oivia.

  Pahenee vaan, ja virus muuntuu oliko btw sars ja mers ihmisen tekoja?
  Sain virheellisiä tietoja rokotuksestani näyttää häränpyllyä sen mukaan olisin saanut kolme covidrokotetta joka on puppua, enkä edes tiedä koska sen kolmannen saa, jos sitä jaetaan eka 60v+ ja riskiryhmät.

  Tiesin että mulla oli silloin runsaat kaksi kuukautta korotsu, ja varmuus tulikin veressäni on vasta-aineita ja immunitettia kiinnostaisi tietää miten kauan immunitettini kestää, entä antaako rokotteet tarpeeksi suojaakaan.
  THL ei osannu sanoa muutakuin negatiivinen tai positiivinen, ja että ei tiedetä sairastunko korotsuun uudelleen, omikronia kyllä mietin.
  Longkorotsu, omikron, delta voi jessus.

  Nyt saa lukea näitä 50v sit tapahtuneita juttuja miten hongkongilainen niittaa ihmisiä.
  Aina jouluna tai uutena vuotena makasin A-viruksessa puolikuolleena mutta sekin oli niin erilaista kun olin sen yli kaksi kk kanttuvei.
  Kun aloin ottamaan influenssarokotteen kai ne tehos kun sen jälkeen ei A- eikä B-virusta tullut.

  Nyt kun pian (miksei jo nyt)hätäjarru pohjassa ja igen museot etc kiinni ja Tanska kuplitti ittesä.
  Tarviisi kuplittaa kaikki läänit Suomessa.
  Mikä hiton tunku korotsupassillakin, niin ollaan jopa hienoimmissa kahviloissa korotsulinkoomassa.
  IS on näitä olitko täällä olet voinut saada tartunnan.
  En kuitenkaan haluaisi matkustaa paikallisjunilla just ja just busseilla.
  Näin piiitkästä aiga että kuskilla oli maski!

  Ja ne mummot voi ei infossa oli yksi myyjä ja jono melkoinen, teki mieli sanoa että rouva on hyvä vaan että seisoo tuon keltasen palleron päälle-
  Ja joku pelikuponki oli niin tärkeä.
  Unohdin ostaa yhen jutun, niinpä käväsin ohimennessa alakerran alepassa.
  Taas yksi kassa, vieressä oli kyllä itsepalvelukassa mutta kun oli painavat ostoksetkin, edessä oleva osti 15 ginidrinksuu ja kertoikin että hän on hävittänyt pankkikorttinsa, no siihen piti jo hälyttää toinen hemmo joka opasti puhelinsovelluksen kanssa, ei kuitenkaan saanu eteenpäin, kassa kysyy onko käteistä--olihan sillä juomat teki lähes 50 euroa.

  Olen alkanut katselee krtiittisesti muiden ostoksia, koska se on hauskaa.
  Säälitti kun eräs vanhempi nainen haki pientä pakettia ja myyjä puhui kovaan ääneen se on teidän lähettämä paketti..ouhh tuli siis back.
  Kyllä mielikuvitus laukkas.

  VastaaPoista
  Vastaukset
  1. Yleensä kuulee, että koronarokotuksia on merkitty väärin, liian vähän. Sinulla on siis merkattu liian paljon, olet saanut kaksi, mutta kolmaskin näkyisi jossain. Jännää.

   HUS:n apulaisylilääkäri Eeva Ruotsalainen on kertonut, että influenssakuolemia alitilastoidaan ja THL on kertonut, että koronakuolemia ylitilastoidaan ja että ensimmäisen koronarokotteen jälkeen rokotettu tilastoidaan vielä 21 päivää rokottamattomaksi. Toisen koronarokotteen jälkeen vielä 7 päivää rokotettu tilastoidaan yhden rokotteen saaneeksi.

   Koronamatematiikka ei ole kovin selkeää, mutta näin niitä tilastoja vääristellään. Jos rokotettu kuolee ensimmäisen rokotuksen jälkeen 21 päivän sisällä, niin se tilastoidaan, että rokottamaton kuoli jne.

   Ensin toisen rokotuksen jälkeen täytyi odottaa 6 kk:ta, jotta voisi saada kolmannen. Mutta uusimmat säännöt onkin pudottanut sen välin 4-5 kk. Tuolle ei siis näytä olevan mitään lääketieteellistä perustetta, kun sitä voidaan muuttaa miten milloinkin.

   Asiantuntijoiden synkät jouluohjeet: Maskit kasvoille jopa sukulaisten kesken. Joulupukillekin maski.

   Joulupukki palkkaa koronapassin tarkastajia.

   Poista
 112. Just luin tota joulupukin koronapassin tarkastajia palkataan, kuin myös riskiryhmäläiset pysytelköön kotona, ja muut maskit päälle kun kinkkua syömme.
  Ja juu, mun lappunen on sekava kuin seinäkello, valetta en ole saanut kolmea BioNTech-Pfizeriä, vaikka niin lukee, kolmas rokotteeni oli tai ainakin piti olla influenssa.
  Aika törkeää sanon, tilastojen kaunistelut.

  En ole riskiryhmäläinen vaan kuulun ryhmä rämään.

  Luin että HUS alottaa 18-59v rokottamiset.
  Kyllä nuo lääkefirmat rouskuttaa eivätkä edes häpeä.

  Disney+ menee sellanen sarja kuin Dopesick 5/5 kertoo tarinaa lääkekoukusta joka perustuu jenkeissä totuuteen, juuri haastettu oikeuteen Purdue Pharma.
  (perustuu Beth Macyn tietokirjaan Dopesick: Dealers, Doctors and the Drug Company that Addicted America)

  VastaaPoista
  Vastaukset
  1. Mielenkiintoisaa, menit ottamaan siis influenssarokotteen, mutta paperin mukaan oletkin saanut kolmannen koronarokotteen. Jos näin on, niin sehän on hoitovirhe ja aika suuri sellainen.

   Jos sinulla on vielä tallessa jotain ajanvaraustietoja, niin niillähän sen voisi todistaa, mitä rokotetta olit menossa ottamaan.

   Poista
 113. WHO: Koronasta päästävä eroon ensi vuoden loppuun mennessä.

  VastaaPoista
 114. THL:n Mika Salminen: Kotitestien "osumatarkkuus" luultua parempi.

  Olisikohan syynä:
  Koronatestaus on niin pahoin ruuhkautunut pääkaupunkiseudulle, että julkinen puoli ei ota edes testattavaksi kaikkia koronan oireista kärsiviä.

  VastaaPoista
  Vastaukset
  1. Foodora Marketin senior manager Jarno Lehtimäki kertoo, että covid-kotitestit ovat tällä hetkellä Foodora Marketin suosituin tuote. Aikaisemmin kotiin kuljetetuista markettituotteista suosituimpina ovat olleet erinäiset peruselintarvikkeet, kuten jauheliha.

   Poista
  2. Koronan kotitestit on myyty loppuun.

   3.9.2021:
   Husin diagnostiikkajohtaja Lasse Lehtonen ei pidä kaupassa myytäviä kotitestejä luotettavana tapana varmistaa, että ei kanna koronavirusta.

   Poista
 115. Pfizerin pillerin uskotaan olevan hyvin tehokas lääke koronasairauteen. Haittapuolena on lääkkeen rajallinen saatavuus. Myös Venäjä ilmoittaa kehittäneensä koronalääkkeen.

  Yhdysvaltain maavoimien biolääketieteen tutkimusinstituutti on kehittänyt koronarokotteen, joka on tehokas kaikkia nykyisiä ja tulevia SARS-CoV-2-muunnoksia vastaan.

  Aikamoinen lupaus, kaikkia muunnoksia vastaan ja tuleviakin.

  VastaaPoista
 116. THL suosittelee vakavasti immuunipuutteisille neljättä koronarokoteannosta.

  Neljättä jo mainostetaan, vaikka kolmas on vasta alkumetreillä.

  VastaaPoista
 117. WHO:n pääjohtaja:
  "Rikkaiden maiden tehosterokotukset todennäköisesti vain pitkittävät pandemiaa."

  VastaaPoista
 118. Oliko Joulupukin flunssa liikaa Ylelle näin korona-aikana?

  Yle päätti jättää ohjelmistostaan pois todellisen klassikon – Joulupukki ja noitarumpu -elokuvan.

  VastaaPoista
 119. Weird Joulupukki ja noitarumpu kuuluu jouluun, siinä missä Ihmeellinen on elämä, se kyllä on varmaan tullut vuodesta 1949 katsoin sen jokunen vuosi sitten, enkä aio katsoa enää, vain siksi että sanon EIHHH.

  Missasin Kuume linjan vai hotlinjako se onkin, sen missä ihana Kosti Kotiranta oli pukkina, mutta kun hän vaihtoi hiippakuntaa RIP meni maku koko ohjelmasta.

  Mulla on näitä ystäviä jotka sanoo, ettei ota rokotteita, että korotsu on keksittyä, ihmiset kuolee muutenkin.
  NF on Don't Look Up leffa sopisi näille korotsunkieltäjille, loppu tulee!

  Ja yksi immuunipuutteinen frendi ja yksi jolla on autoimmuunitauti, em saanut kaksi rokotetta ja on tällä hetkellä sairas, vm saanut yhden rokotteen toisen saa tammikuussa.
  Kuitenkin jenkeissä korotsu kuolemat ovat kolmantena mm syöpä ohittaa sen, vaikka kun ajattelee miten hitosti jenkeissä onkin ihmisiä kuollut..korotsuun.

  Hiljan luin 40v miehestä joka ei ottanut rokotteita, ja kuoli korotsuun sitten.
  Kansalaisvelvollisuus mielestäni rokotukset.

  Olen tyytyväinen että mulla on vasta-aineita veressäni SARS-CoV-2 ja immuniteettiä korotsulle, että sain sen vahvistuksen, sitä mietin kun aloin sairastelemaan joulukuussa 2019 aallottain, levitinkö sitä silloin vai en, mutta sairauteni paheni niin etten voinut kuin kärsiä, olla tuskissani, tuskin olin ensimmäinen joka korotsun sain, varmaan oli muitakin jotka sairasti, muttei tiennyt silloin mitä se oli.
  THL ei tiennyt jos positiivinen kauanko se immuniteetti kestää, tai sairastunko uudelleen.

  VastaaPoista
 120. Eduskunta hyväksyi sote-henkilöstön "pakkorokotukset".

  Jos ei ota rokotetta, niin 3 päivän (72 tuntia) välein testitikku nenään. Vuoden aikana se tarkoittaa, että testi tehdään 122 kertaa. Voi siinä olla nenä ruvella.

  VastaaPoista
 121. Nenä ruvella ja samalla sielut ongittuna, mutta en ymmärräkkään rokotekielteisiä, mutta tiedän niitä on aina, jopa eivät rokotuta lapsia!
  Sitten ollaan ihmeissään kun meidän jormamaaria on tuhkarokossa ja vielä tubikin iski.
  Mä en uskaltais vaan riskeerata, koirankin vien rokotuksiin. Niillä karvakuonoilla on kaikkee kennelyskää etc.
  Aamulla tehty testi voi olla negaa mutta illalla on korotsu.
  Rokottautumalla voi vain niittaa korotsunkin, jos kerran on ihmisille annettu sokeria suuhun joku polio kun nosti päätään, vai että oikea polionyrkki.
  Kerroin kai kun olin lapsi oli yks täti jolla oli ollut polio, ei se haitannut kai mitään lapsia tuli liukuhihnalla.
  Aina pitää olla jotain ja on totuus että aina on jossain maita joissa on näitä ei vain Suomessa ole.

  VastaaPoista
  Vastaukset
  1. Moni koronakriittinen ei ole rokotekielteinen. He vain epäilevät tätä uutta mRNA-rokotetta - tehty erilailla kuin ns. perinteiset rokotteet. Nuvaxovid-nimistä (Novavax) rokotetta on tulossa Suomeen todennäköisesti ensi vuoden alussa. Novavax-rokote on tehty perinteisellä tavalla, mutta sen jo tiedän ettei tuohonkaan rokotteeseen luoteta.

   Yhdysvaltain elintarvike- ja lääkevirasto (FDA):
   "Kotitesteinäkin yleiset antigeenitestit saattavat havaita koronaviruksen omikronmuunnosta muita muunnoksia heikommin."

   Varsinais-Suomessa on todettu tähän mennessä noin 500 omikrontapausta, mutta yksikään omikrontapaus ei ole vaatinut sairaalahoitoa (tähän mennessä).

   Polionyrkki.

   Poista
 122. Siis tunnen _rokotekielteisiä_ kaikkea kohtaan-korotsu vain watuttaa niin ettei ole koekaniinina halua olla.
  Korotsurokote muuntuu kuten korotsukin, kyllä rokotekielteiset kuuluu johki sakkiin jossa myös uskotaan maapallo on litteä ja kuussa ei ole käyty 1969.
  Tonnikalapurkissahan astronautit olivat, polvet suuussa ripuloiden, sitten vain Armströmin puutarhaan mehulle.

  Rokotteita syöpään ja nanoroboja.

  Mutta ajatellen Vöystiä maapallo on pyöreä, jotta ystävyys voisi ympäröidä sen.

  Kyllähän minäkin ensin ajattelin juosten kustu rokote.
  Ja kun korviin kantautui näitä harvinaisia jälkilöylyjä.
  Yks frendi meni ottaa ekan rokotteen, mutta jänisti toista kun sen kaveri joutui 10 päivää sairaalahoitoon, ja mitälie intuboitu.
  Sain ylipuhuttua ottais toisen, niin sitten kävi.
  Itse en vain ole minkään rokotekieltoinen, olen myös ollut lapsena about 6v koekaniini, sanottiin että tää on nyt ihan uusi, en tiedä mitä vastaan olikaan.

  Sivulöylyt ovat aina ikäviä, Omikronia en pelkää, mutta pelkään jos ajattelen että se korotsu iskee täböllä. Sen takia pyrin välttämään julkkista liikennettä niin pitkään kun voin. Jos en voi välttää niin maskit ja desinfion kädet ja kotonaa pesen ne hyvin.

  Nyt kun taas tuli taas tämä ns. Lockdown mutta urputtajat saapitää paikkaa auki.
  Ajattelin jos kävis AteneumissaMutta Ateneum aukeaa tiistaina, avin päätös ei rajoita kävijöitä kymmeneen henkilöön.
  Finnkino mainosti että: Oma Näytös: Nauti elokuvasta ystäviesi kesken
  Tais olla 230 euroa, 1-10 henkeä.

  Kirurginen sairalla HKi halutaan muuttaa takaisin korotsusairaalaksi, syynä korotsun jatkuminen jopa "vuosikausia".

  Kansalaismaskit ilmoitti että lopettavat vuoden lopussa.
  Mutta sitten että jatkamme vielä sittenkin.

  Taitaa olla omikron joka tekee nuhakuumetta.

  VastaaPoista
  Vastaukset
  1. Jos Matrix 4 kiinnostaa, niin Christoffer Weiss järjestää omia leffailtoja ilman terveystietojen utelua =)

   Odotan milloin tulee Omega-muunnos, olisi viimeinen, koska kreikkalaiset kirjaimet loppuu siihen =)

   Poista
 123. Britannian johtava rokoteasiantuntija:
  "Emme voi rokottaa koko planeettaa kuuden kuukauden välein"

  VastaaPoista
 124. Neurologian professori Risto O. Roine:
  "Laajoissa seurantatutkimuksissa on selvinnyt, että pitkäkestoisia oireita on noin joka toisella koronan sairastaneista aikuisista."

  CDC:n tutkimus:
  Yli 1,2 miljoonasta tarkastellusta rokotetusta vain riskiryhmiin kuuluville koronan vakavaa tautimuotoa.

  Tutkimuksia on joka lähtöön, eihän niistä tiedä mihin luottaa.

  VastaaPoista
 125. Vastaukset
  1. Mediauutiset 23.3.2021:
   EMA ei suosittele loislääke ivermektiinin käyttöä koronataudin hoitoon tai ennaltaehkäisyyn.

   Yle 24.5.2021:
   Turkulaisyhtiön koronaviruslääkepatentti (nenäsumute) varmistui.

   Tiedotteen mukaan uudessa lääkkeessä käytettävät vaikuttavat aineet (aprotiniini, hydroksiklorokiini ja ivermektiini) ovat tunnettuja ja laajalti käytössä olevia lääkkeitä, mutta tässä keksinnössä niitä käytetään uudella tavalla ja kohdennetusti ylähengitysteiden limakalvolla.

   Poista
  2. Valvira: Lääkärit saavat määrätä loislääkettä koronaan.

   Poista
 126. Britannian kansallisen rokotusasiantuntijaryhmän ex-puheenjohtaja Clive Dix:
  "Koronaa pitäisi jatkossa kohdella samoin kuin tavallista endeemistä virusta, kuten kausi-influenssaa. Joukkorokotukset kannattaisi lopettaa kolmannen kierroksen jälkeen."

  VastaaPoista
  Vastaukset
  1. Pääkaupunkiseudulla luovutaan laajasta jäljityksestä ja karanteeneista.

   Poista
  2. Pääkaupunkiseudun tartuntatautilääkärit vaativat, että jatkossa koronaan sairastunutta kohdellaan kuin mihin tahansa muuhunkin hengitystieinfektioon sairastunutta.

   Poista
  3. STM:n Varhila:
   Uudenmaan kuntien linjauksissa on kyse tartuntatautilain noudattamatta jättämisestä.

   STM:n Pohjola:
   Korona kuuluu yhä yleisvaaralliseksi määriteltyihin tartuntatauteihin.

   Poista
  4. STM jyrähti Uudenmaan kunnille: vaatii perusteluja uusille koronalinjauksille.

   Poista
 127. WHO: Toistuva rokottaminen nykyrokotteilla ei toimi.

  WHO kehottaa tutkimaan ja kehittämään rokotteita, jotka suojaavat paremmin tartunnalta ja koronaviruksen levittämiseltä eteenpäin.

  Tutkimus: Koronavirus menettää 90 prosenttia tartuttamiskyvystään 5 minuutissa.

  Monet maat lieventävät korona­rajoituksia omikronista huolimatta.

  VastaaPoista
 128. Asiantuntija uskoo: Kolmas rokotekierros jää valtaväestön viimeiseksi.

  Rokotetutkimuskeskuksen johtaja Mika Rämet sanoo, että koronan luokittelu yleisvaaralliseksi tartuntataudiksi pitää mahdollisesti poistaa.

  Lääkärilehti: Neuvolalääkärin havainto korona-ajasta – vauvat eivät hymyile kuten ennen.

  VastaaPoista
 129. Oppositio ihmeissään: Hallitus suunnittelee valmiuslakia hiljaisuudessa.

  Rokottamattomien elämisestä on tullut yhä hankalampaa Euroopassa.

  VastaaPoista
 130. Mikko Kemppe haastatteli Tamara Tuumista. Hän selitti hyvin tauluesityksenä, kuinka virus ja rokotteet toimivat. Kaikkien pitäisi nähdä tämä, jotta ymmärtää miten asiat toimivat.

  VastaaPoista