lauantai 11. maaliskuuta 2023

Ihmisen sukupuolten mysteerit

Vuonna 2017 kirjoittelin Sukupuolineutraali Jumala ja vuonna 2023 kirjoittelin Sukupuoleton Jumala. Tällä kertaa aiheena on ihmisen sukupuolten mysteerit.

ALKION KROMOSOMIT
Raskaudenkeskeytyksestä sieluun -kirjoituksessa kuvasin, kuinka ihminen saa alkunsa.

Kromosomien arvoitus
Ihmisellä on 46 kromosomia, joista kaksi on sukukromosomia: X ja X tai X ja Y.

 • Munasolussa on 23 kromosomia, joista yksi on sukukromosomi. Munasolun sukukromosomi on aina X.
 • Siittiössä on 23 kromosomia, joista yksi on sukukromosomi. Siittiöitä on kahdenlaisia, osassa on X-kromosomi ja osassa Y-kromosomi.

Kun siittiö tunkeutuu munasoluun ja hedelmöitys tapahtuu, silloin muodostuneessa alkiossa on 23+23 kromosomia eli 46 kromosomia, joista kaksi on sukukromosomia. Koska alkio saa naiselta aina X-kromosomin, niin miehen siittiö ratkaisee, kumpaa sukupuolta lapsi on. Miehellä on siittiöitä, joissa on X-kromosomi, mutta myös siittiöitä, joissa on Y-kromosomi.

 • Jos X-kromosomin siittiö tunkeutuu munasoluun, niin silloin alkio saa X ja X-sukukromosomit. XX = tyttö.
 • Jos Y-kromosomin siittiö tunkeutuu munasoluun, niin silloin alkio saa X ja Y-sukukromosomit. XY = poika.

Noin 98 % ihmisistä ovat XX- tai XY-sukukromosomin omaavia, mutta kromosomien määrässä (karjotyyppi) voi olla poikkeamia, silloin homma on epäselvempi kromosomien suhteen. Häiriö sukukromosomien määrässä alentaa usein merkittävästi hedelmällisyyttä - ovat siis suurella todennäköisyydellä steriilejä.

ALKIOSTA SIKIÖKSI JA ERILAISTUMINEN
Riippumatta sukukromosomeista, niin varhaisilla alkioilla on bipotentti sukurauhanen (sukuelinten aihio, josta voi muodostua munasarja tai kivekset). Kaikki alkiot (myös siis pojatkin) ovat aluksi naistyyppisiä, pojilla vain umpeutuu naistyypin sukuelin ja muodostuu miestyypin sukuelin.

Huom. Raamatussa mainitaan, että mies luotiin ennen naista - nainen luotiin miehen kylkiluusta. Näin biologian pohjalta homma on toisin päin, kaikki ovat aluksi naistyyppisiä.

Kun alkio on kasvanut 7. viikkoa, niin 8. viikolla sitä kutsutaan sikiöksi. 9. raskausviikon alussa sikiöllä on kaksi paria munuaisia, joista toisista muodostuu kivekset tai munasarja.

Huom. joidenkin lähteiden mukaan sikiöllä olisi kolmetkin munuaiset, mutta yhdet otetaan lopulliseen käyttöön.

Jos sikiölle tulee esimerkiksi häiriö munuaisiin, saattaa silloin sikiön hormonitoiminta muuttua ja se johtaa intersukupuolisuuteen, mutta kyseessä ei ole kolmas sukupuoli, vaan jokin variaatio nais- tai miessukupuolesta.

Nyt meille on selvää, kuinka saamme sukupuolet.

SUKUPUOLIA ON VAIN KAKSI
Salolaisen Mustamäen koulun oppilas piirsi luonnoksen kangaskassista, jonka tulisi tekemään. Mutta äkkiä pelkästä kangaskassin luonnoksesta tuli Suomen kuuluisin kangaskassi, koska lapsi oli kirjoittanut siihen jo kuuluisat sanat "Sukupuolia on vain kaksi" ja härdelli oli valmis. Koululla alkoi isompi pyörä pyöriä ja tasa-arvovaltuutetulta pyydettiin kantaa asiaan. Tasa-arvovaltuutetun kanta oli tuomitseva - alla siitä otteita:

Tasa-arvolain mukaan opetuksen järjestäjällä on velvollisuus ennaltaehkäistä sukupuoli-identiteettiin tai sukupuolen ilmaisuun perustuvaa syrjintää tavoitteellisesti ja suunnitelmallisesti...

...Koululla on näin ollen ollut tasa-arvolain nojalla paitsi oikeus myös velvollisuus kieltää oppilastyö, joka on sisältänyt seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjä syrjivän ja loukkaavan viestin.

Tietenkin sitten lapsen isä alkoi puolustaa omaa lastaan värikkäin sanankääntein. Mediatietojen perusteella voi tulkita, että kyseessä on ns. uskovainen perhe, jossa on Raamatullinen ideologia.

Huom. mediatietojen mukaan uskovainen isä on pyrkinyt lapsen välityksellä toistuvasti provosoimaan koulua. Isä on pyrkinyt levittämään omaa ideologiaansa lapsen koulussa.

Tehtävänantoa en tiedä, oliko vain pitänyt suunnitella joku kangaskassi ja lapsi oli päätynyt tekemään itse tuollaisen. Vai oliko opettaja määrännyt "sateenkaari"-aiheen kangaskassiin? Jos teema oli määrätty, niin silloin opettajan olisi täytynyt ainakaan sulattaa "Sukupuolia on vain kaksi" taiteellinen näkökulma.

Onko sukupuolia vain kaksi? Tämä ei ole selvästikään selkeä ja helppo kysymys, koska jakaa Eduskunnankin kahtia.

BIOLOGINEN VAI KOKEMUKSELLINEN?
Tämä on se suuri kysymys, jonka vuoksi asia on hankala. Alla on sukupuolipalkki, jonka ääripäissä on biologiset sukupuolet ja niiden välissä kokemukselliset sukupuolet, joita voi olla "lukematon" määrä.

Sukupuolipalkki
XX
XX YY X Y XY
XY
Sukupuolipalkki on minun oma visio asiasta.

Seta muotoilee asian seuraavasti.

Sukupuolen moninaisuus
Sukupuoli on moninainen ilmiö, joka ei ole jaettavissa kahteen, toisilleen vastakkaiseen ja selvästi toisistaan erotettavaan sukupuoleen, vaan sukupuolen ilmenemismuodot ovat moninaisemmat. Sukupuolen moninaisuus sisältää sekä sukupuolivähemmistöt että sukupuolienemmistöt.
Sukupuolen moninaisuus
Minun oma ajatus sukupuolen moninaisuuden luonteesta.

Itse miellän asian, niin että luonto pyrkii aina nais- tai miessukupuoleen ja onnistuu siinä 98 % kerroista. DNA on koodattu pyrkimään jompaan kumpaan sukupuoleen, siksi ne ovat biologiset sukupuolet, joita on kaksi. Mikäli sikiön kehityksessä tapahtuu häiriö, saattaa tulla intersukupuoli, joka on jokin variaatio kahdesta sukupuolesta - fyysinen sukupuoli voi johtaa harhaan siitä mitä henkilö kokee olevansa.

Sikiövaiheen hormonitoiminnan epätasapaino ei välttämättä johda intersukupuolisuuteen fyysisesti, jolloin tulee kokemuksellinen sukupuoli - naismainen mies tai miesmäinen nainen. Mutta näitä kokemuksellisia "asteita" on yhtä monta kuin on ihmisiäkin.

Vedelläkin voisi olla kaksi sukupuolta - kylmä ja kuuma. Kun kylmään veteen kaataa kuumaa vettä, saadaan lämmintä vettä tai edes haaleaa. Veden kokemukselliset sukupuolet ovat kylmän ja kuuman välimuodot - rajaton määrä.

Setan ajattelumalli poikkeaa minun sukupuolipalkista ymmärtääkseni, niin että on vain yksi "möykky", joka on moninainen sukupuoli. Moninaisessa sukupuolessa ei ole mitään selkeitä ääripäitä, vaan on yhtä liukuvärjättyä massaa. Mutta moninainen sukupuoli voi ilmentyä selkeinä nais- tai miessukupuolena. Tällaisessa mallissa häivytetään biologiset sukupuolet ja korostetaan kokemuksellisia sukupuolia.

Voiko kokemuksellisia sukupuolia olla ilman biologisia sukupuolia? Jos minun sukupuolipalkin päädyistä ottaa pois biologiset sukupuolet, niin silloinhan palkista katoaa ymmärrys sukupuolista ja kokemukselliset sukupuolet valuvat pois - polariteetit katoavat.

Huom. ilman pahuutta ei voi olla hyvyyttä. Ilman kylmää ei voi olla kuumaa jne.

Vaikka Seta ei tahdo alleviivata moninaisen sukupuolisuuden ääri-ilmentymiä, niin kumminkin ne on olemassa. Kun siittiö tunkeutuu munasoluun, alkaa siitä elämän toimintamalli, joka pyrkii toteuttaa nais- tai miessukupuolisen ihmisen - DNA:ssa on selkeät ohjeet siihen. Joskus päädytään johonkin välimuotoon. Tai oikeastaan, jokainen ihminen on yksilö, jokaisella on omat asetukset ja säädöt. Useimmilla asetukset ja säädöt ovat tiettyjen raja-arvojen sisällä, joita pidetään vakioina. Jos asetukset ja säädöt poikkeavat huomattavasti vakioista, silloin hypätään kokemuksellisen puolelle.

Huom. ns. normaali ihminen on vain keskiarvo moninaisesta ihmisyydestä.

Loppuun Kielitoimiston sanakirjan näkemys asiaan.

Sukupuoli:
Eliön ominaisuus, joka määräytyy sen mukaan, onko kyseinen yksilö lisääntymissoluiltaan hedelmöittävä (koiras, mies) vai hedelmöityvä (naaras, nainen); miehistä t. naisista ryhmänä.

YHTEENVETOA
Kysymykseen, onko sukupuolia vain kaksi? Vastaan, että biologisia sukupuolia on kaksi ja niiden väliin mahtuu kaikki muut kokemukselliset sukupuolet. Jokainen ihmisen alkio on tähdännyt nais- tai miessukupuoleen, mutta joillakin on tullut sikiövaiheen kehityksessä enemmän tai vähemmän häiriöitä, jotka vaikuttavat jollakin tavalla sukupuoliseen kokemukseen. On myös ihmisiä, joilla asiaan vaikuttavat muutkin seikat kuin sikiövaiheen häiriöt. Identtiteetin muodostumiseen vaikuttaa moni asia. Jotkut tahtovat irtaantua kokonaan sukupuoliajattelusta, he kokevat olevansa ei-mitään-sukupuolta.

Mielestäni kangaskassi juttu läikkyi enemmän tai vähemmän yli. Lapsi näyttää joutuneen aikuisten pelinappulaksi. Asia olisi täytynyt ratkaista jotenkin muuten kuin tällaisen suureellisen teatterin kautta, johon sekoitettiin mukaan myös tasa-arvovaltuutettukin. Isä levitti ideologiaansa ja lapsi sai rangaistuksen. Ei lapsi voi valita kotiolojaan ja enpä tiedä, minkälainen oli kangaskassin tehtävänanto, oliko teemana sateenkaari-jutut vai ei?

Tasa-arvovaltuutetun kanta kangaskassi-keissiin oli yleishyveellistä woketusta, joka ei ottanut huomioon yhtään biologiaa - lapsi sai rangaistuksen. Mielestäni tasa-arvovaltuutetun tulisi laatia uusi päätös asiaan, jossa otettaisiin huomioon myös biologia, eikä lapsi saisi sanktiota. Varsinkin, kun Eduskuntakin näyttää hajaantuvan kahtia asiassa. Näin ollen lapsi oli vähintään 50 % oikeassa, kun kirjoitti "Sukupuolia on vain kaksi".

Tässä samalla vihdoin sisäistin kunnolla kromosomihässäkät ja sen, että on miehestä kiinni, kumpaa sukupuolta syntyvä lapsi on. Naiselta saadaan aina X, mutta mieheltä voidaan saada X tai Y. Olen tietysti kuullut nämä viimeksi peruskoulussa, mutta se oli silloin vuonna miekka ja kivi. Muistakaa myös, että jokainen ihmisalkio on aluksi naistyyppinen.

25 kommenttia:

 1. Kun olin lapsi ystäväpiiriini kuului poika nimeltään päivi, aikuiset mollasivat että leikkii vain tyttöjen kanssa, tyttöpoika, mutta meille lapsille hän oli hauska poika, josta tehtiin talonmies tai kauppias kun me tytöt leikittiin kotileikkejä.
  Pahoitin mieleni miten aikuiset puhuivat hänestä.
  Aivan erisävyn saa jos sanotaan poikatyttö, vähän kuin vanhapiika, ei suinkaan tyttö joka on poikamainen.

  Aikuisena sitten aloin tuntemaan enemmän näitä muun sukupuolisia, kuin syntymälahjana saatu. Se on mulle ok.
  Olen kuullut sanontoja ettei volvon tehtaalta voi tulla saabeja, eli viittaa että perhessä on pelkkiä tyttöjä/poikia.

  Näin jonkin otsikon että uskokaa nyt sukupuolia on kaksi se siitä.
  En ole samaa mieltä onhan syntymätodistuksissakin tyttö. poika tai joku muu.
  Ymmärrän kyllä ääripäät ja kromosomit, mutta mitä ääripäiden välillä on noh juuri tuo liukuvärjäys, silti samoilla viivoilla.

  Kangaskassijupakka on järjetön.

  VastaaPoista
  Vastaukset
  1. Lisäsin nyt "kuvan" (koodattu pallon muoto) sukupuolen moninaisuudesta, kuinka minä hahmotan sen "luonteen" ja kuinka se eroaa "sukupuolipalkista".

   Poista
 2. Ihmisen vakioasetus on kehittyä naiseksi. Kaikki kehittyvät alkiot ovat lähtökohtaisesti tyttöjä, kunnes Y-kromosomissa aktivoituu niin sanottu SRY-geeni.

  VastaaPoista
 3. Uganda kriminalisoi seksuaali- ja sukupuolivähemmistöön kuulumisen.

  Eli joidenkin ihmisten olemassa olokin on jo rikos. Sama, jos Suomessa olisi rikos olla sinisilmäinen.

  VastaaPoista
 4. Tutkijat loivat hiiriä, joilla on kaksi isää. Kokeillaan seuraavaksi ihmisillä.

  Jännää, kaksi isää, äitiä ei tarvita.

  VastaaPoista
 5. Kahden kuukauden aikana juridisen sukupuolen vahvistamiseksi on tullut noin 1200 hakemusta. Hakijoista noin 550 on vahvistanut hakemuksensa.

  Psykoterapeutti yritti eheyttää Jussin homosta heteroksi.

  VastaaPoista
 6. Opetushallitus ohjeistaa:
  Joillakin pojilla on pimppi.

  VastaaPoista
  Vastaukset
  1. Ivan Puopololla paloi vähän käämit tähän touhuun.

   Poista
  2. Perus­suomalaisten kansan­edustaja Juha Mäenpää poistettiin Provinssista. Kansanedustaja Juha Mäenpään mukaan poistamisen syynä oli hänen Ilkka-Pohjalaisessa julkaistu kirjoituksensa.

   Poista
  3. Tampereen yliopiston nuorisopsykiatrian professori Riittakerttu Kaltiala pitää Opetushallituksen linjaamia tapoja puhua sukupuolesta liian abstrakteina pienille lapsille.

   Poista
 7. Vastaukset
  1. Pride-liputus herättää voimakkaita tunteita kunnantaloilla ja some-ryhmissä.

   Poista
 8. Muusikko Alman kaksonen kertoo käyttävänsä testosteronivalmistetta:
  ”Voitte kutsua minua Anoksi.”

  Onko Almalla nyt veli?

  VastaaPoista
 9. Kosmetiikkavalmistaja Vampyre Cosmetics on lopettanut yhteistyönsä Alice Cooperin kanssa. Syynä välirikolle on veteraanirokkarin laukomat transsukupuolisuuteen liittyvät kommentit.

  VastaaPoista
 10. Ärsyttäviä idiootteja kun ei voi hyväksyä omaa napaa enempää.
  Liekö persujen syytä sekin.
  Kyllä Almalla on sitten veli.

  Alice Cooper parka, olisi voinut miettiä ensin mitä laukoo..olen joskus kertonutkin että joskus olen mennyt nukkumaan meikit nassussa ja aamulla olen kuin Alice Cooper.

  VastaaPoista
 11. Miesten perimän viimeiset osat on vihdoin avattu. Osalla miehistä on Y-kromosomissa selvästi enemmän tilkettä kuin toisilla.

  VastaaPoista
 12. Helsingin ruotsinkielisisten alakoulujen kesken pidettiin sukupuolineutraalit yleisurheilukisat kuun alussa. Nyt kisojen tulokset herättävät hämmennystä ja paheksuntaa.

  VastaaPoista
  Vastaukset
  1. Asiantuntija:
   "Alakoulun ylemmillä luokilla murrosikä alkaa jo näkyä, siksi sukupuolineutraalit kisat ovat ongelmallisia."

   Poista
 13. Ainutlaatuinen kuva:
  Lintuharrastaja onnistui valokuvaamaan linnun, joka on toiselta puolelta koiras ja toiselta naaras.

  VastaaPoista
 14. Jyväskylän kaupunginhallitus on käsitellyt kansanedustaja ja kunnanvaltuutettu Kaisa Garedewin (ps.) ja kymmenen muun valtuutetun valtuustoaloitteen. Aloitteessa vaaditaan ihmisoikeus- ja kansalaisjärjestö Seta ry:n kouluvierailujen kieltämistä ja ”sukupuoli-ideologisen” sisällön kieltämistä Jyväskylän varhaiskasvatuksessa sekä peruskouluissa.

  VastaaPoista
  Vastaukset
  1. Joukko kansanedustajia:
   ”Sukupuolineutraali ideologia” pois kouluista.

   Poista
  2. SDP:n ja vihreiden kansanedustajat ovat edustajakollegoidensa esittämistä näkemyksistä toista mieltä.

   Poista
 15. Metka tirppa, kätevää.
  Olen paljon katsonut luontosarjoja niin Areenalta kuin muissa suoratoistoissa, ja nähnyt kun koiras etsii naarasta saattaa seuraan tullakin huijari, eli toinen koiras, alkaako homostelu?

  Mein luokka sai vasta yläasteella terveysopin tunneilla sexvalistusta.
  Ope sanoi mulle että älä kovin pian työntele lastenvaunuja.
  Sama ope sanoi että nyt katsotaan onko mulla lättäjalat sukat pois ja kastella jalkapohjat astua paperille, open naama oli näkemisen arvoinen, ei ollut lättäjalkaa.
  Nyt voisin ottaa nuo tapahtumat eräänlaisena kiusaamisena, mutta ei viitti, sama ope sanoi vanhempien illassa äidilleni että mä pitäisin _kynttilää vakan alla._
  Sanonta tulee Raamatusta, Jeesuksen Vuorisaarnasta (Matt. 5:15).

  VastaaPoista